Handelsbetingelser

Der gælder fælles EU-regler for handel med finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Du kan få et overblik over de væsentligste dele af reglerne her. Nederst på siden finder du alle relevante dokumenter og handelsbetingelser vedrørende værdipapirhandel gennem Merkur.

Formalisering af rådgivningen

Formålet med de fælles EU-regler er at fastlægge dine og vores væsentligste rettigheder og pligter i forbindelse med vores eventuelle ydelse af investeringsrådgivning til dig, og vores udførelse eller formidling af ordrer afgivet af dig uden investeringsrådgivning.

Forskellig kategorisering af kunder

Rettigheder og forpligtelser er afhængige af, om du er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde. Forskellen på detailkunder og professionelle kunder ligger primært i kravene til informationsniveau og graden af beskyttelse i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Stort set alle vores privat- og erhvervskunder vil blive kategoriseret som detailkunder.

Investeringsrådgivning og investeringsprofil

For at kunne rådgive dig om investering, skal vi kende din investeringsprofil, og for at kunne fastlægge denne skal vi bruge tilstrækkelige oplysninger fra dig. Vi fastlægger din investeringsprofil ved sammen med dig at gennemgå din økonomiske situation, herunder din investeringshorisont, risikovillighed, risikoevne, risikoprofil og formålet med investeringen. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker samt dit kendskab og erfaring på investeringsområdet.

Hvis der sker ændringer

Hvis din økonomi, investeringsformål, tidshorisont, risikovillighed eller andre væsentlige forudsætninger ændrer sig, skal du kontakte Merkur, så vi kan opdatere din investeringsprofil.  

Nedenfor kan du læse mere om handelsbetingelserne ved værdipapirhandel gennem Merkur. Klik på linket for at downloade.