Maj Invest Global Sundhed

Merkur samarbejder med Maj Invest for at kunne tilbyde investering i etiske aktier som et supplement til Triodos fondene og andele i Merkur Andelskasse.

Fakta om Maj Invest Global Sundhed

  • Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede aktier inden for blandt andet medicinal-, medikoteknik- og bioteknologisektoren og sektoren for sundhedsydelser. Herudover aktier i selskaber med betydelig aktivitet indenfor miljø- og klimaområdet, herunder i selskaber som gør en særlig indsats for at forbedre produkter og produktionsmetoder i forhold til miljø og klima.
  • Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i foreningens forskellige børsnoterede aktieporteføljer med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes etiske ansvar. Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer. Dette omfatter etik, social og miljømæssig ansvarlighed samt corporate governance.
  • Den løbende overvågning sker i samarbejde med den nordiske konsulentvirksomhed GES Investment Services Danmark A/S (GES), der løbende overvåger ESG-forholdene (environment, social, governance) i de selskaber, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens porteføljer.
  • Porteføljen henvender sig til investorer med mere end 4 års tidshorisont.

Du kan læse mere om Global Sundhed i faktaarket
Læs central investorinformation for Maj Invest Global Sundhed