Bliv medejer af Merkur

Merkur er en andelskasse. Den grundkapital, der ligger til grund for vores virksomhed, kaldes andelskapitalen. Det svarer til aktiekapitalen i en bank. Det betyder, at du kan blive medejer af Merkur ved at købe andele. Som medejer af Merkur, hjælper du andelskassen med at bygge videre på en bæredygtig samfundsudvikling.

Fakta om Merkur Andele

  • Andelskapital er en vigtig forudsætning for, at Merkur kan låne penge ud
  • Andelskapital er risikovillig kapital og er ikke dækket af
    Indskydergarantien
  • Stemmeret på generalforsamlingen – alle andelshavere har én stemme uanset antallet af andele
  • Målsætning om et fair afkast på 4-7 % p.a.
  • Merkur køber kun andele tilbage, hvis vi samtidig kan udstede nye andele til andre

Andelskapitalen er afgørende

For at Merkur kan låne penge ud, skal to ting være opfyldt: Der skal være penge at låne ud af (de kommer fra kundernes indlån), og der skal være en kapital bagved, der er sikkerhedsnet under andelskassen. 
Hver gang der indskydes 1.000 kr. i andelskapital, kan Merkur udlåne 5-6.000 kr. af vores indlånsoverskud. Det er derfor en meget effektiv måde at påvirke udviklingen.

Afkast

Andelenes værdi (kurs) fastsættes med baggrund i Merkurs resultater. Har Merkur et år f.eks. et overskud, der forrenter den samlede egenkapital med 4 %, vil andelenes værdi blive opskrevet tilsvarende, eksempelvis fra kurs 100 til kurs 104. Tilsvarende falder kursen, hvis Merkur har underskud. Kursen fastsættes af Merkur hvert kvartal. Du får ikke udbetalt noget kontant udbytte. Kursgevinsten udbetales først den dag du sælger dine andele igen.

Den aktuelle kurs pr. 20.07.2018 er 173,25
Det vil sige, at en andel pt. koster 1.732,50 kr.

Omsætning af andele

Ønsker du at sælge andelene igen, hjælper Merkur dig med det. Der sker løbende køb og salg af andele, og normalt vil andele kunne omsættes indenfor få dage eller uger. Ved større beløb kan der gå længere tid, da der skal være købere til andelene, før de kan sælges.

Risiko

Andelskapital er risikovillig kapital og er ikke dækket af Garantiformuen.

Merkur gør meget for at begrænse risikoen. I Merkur har vi en forsigtig udlånspolitik, der er baseret på en langsigtet vurdering af projekternes styrke økonomisk, miljømæssigt og socialt. Vi arbejder med en høj grad af sikkerhedsstillelse og er grundige ved vurderingen af deltagernes ansvarlighed.

Vi foretager ikke spekulation, hverken i valuta eller værdipapirer.

Merkur er som alle andre danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet.

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Merkur Andele ligger i kategorien gul.
Definition: Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. 
Læs mere om risikomærkningen her

Infografik: Hvad betyder det at være andelshaver i Merkur?

Infografik: Hvad betyder det at være andelshaver i Merkur?

Kursudvikling for Merkurs Andele målt i endelig årskurs. Historiske resultater er ikke garanti for fremtidige resultater.

Kursudvikling for Merkurs Andele målt i endelig årskurs. Historiske resultater er ikke garanti for fremtidige resultater.