Triodos Sustainable Pioneer Fund

Gennem Triodos Sustainable Pioneer Fund kan du investere i aktier i mindre og mellemstore børsnoterede virksomheder, der er engageret i innovative og banebrydende aktiviteter inden for bæredygtighed.

Fakta om Triodos Sustainable Pioneer Fund

  • Investerer i små og mellemstore børsnoterede pionervirksomheder
  • Fokuserer på virksomheder inden for vedvarende energi, clean tech, medicinsk teknologi, samt CSR pionerer.
  • Risikospredning på tværs af sektorer og kontinenter
  • Hører under kategorien samfundsansvarlige investeringer (SRI)

Du kan læse mere om Triodos Sustainable Pioneer Fund på Triodos hjemmeside

Afkast

Se den aktuelle kurs for Triodos Sustainable Pioneer Fund

Se fakta og afkastudvikling for Sustainable Pioneer Fund - akkumulerende her

Screening

Når Triodos Investment Management, som administrerer Triodos Sustainable Pioneer Fund screener virksomheder for at beslutte, om der skal investeres i en given virksomhed, anvendes først best-in-class screening og dernæst en række andre minimumskriterier. For eksempel fravælges virksomheder, der beskæftiger sig med våbenproduktion, atomkraft, miljøskadelige stoffer osv. Desuden stiller Triodos krav til, at virksomheder ikke kan sættes i forbindelse med korruption, menneskerettighedskrænkelser, lovovertrædelser, forurening, dyreforsøg, genmanipulation og industrielt landbrug (der er over 100 forskellige indikatorer).

Gennemsigtighed

Triodos Investment Management arbejder for en høj grad af gennemsigtighed i investeringsuniverset, hvorfor du altid kan følge med i, hvilke virksomheder, der indgår i porteføljen. Du kan se porteføljen her

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Triodos Sustainable Pioneer Fund ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her

Central Investorinformation - akkumulerende