Økonomichef, Aalborg

Vi søger en økonomichef, der har lyst til at tage ejerskab for økonomifunktionen, og som evner at skabe en solid økonomisk indsigt for hele forretningen. Herudover skal du sikre, at forecast, rapportering og analyser giver direktionen og bestyrelsen det rette beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Merkur Andelskasse.

Stillingen er nyoprettet og giver dermed rig mulighed for at præge opgaveløsningen. Økonomiafdelingen er placeret i Aalborg sammen med andre af vores væsentlige stabsfunktioner. Vi bor centralt i byen i lyse lokaler, hvor hver enhed råder over et fælles kontor.

Økonomiafdelingen består af to erfarne regnskabsmedarbejdere, som du får ledelsesansvar for, og du rapporterer direkte til den administrerende direktør. Derudover vil du få et tæt samarbejde med de øvrige stabsfunktioner, herunder risikoansvarlige og kreditchef.

Merkur Andelskasse er et pengeinstitut med klare værdier og samfundsengagement. Vi har gennem de senere år oplevet markant vækst i vores forretning og har som følge heraf behov for at styrke centrale funktioner og løfte os til et nyt niveau. Som en del af denne strategi søger vi en økonomichef, der kan udvikle den eksisterende regnskabsafdeling til en egentlig økonomifunktion med ansvar for økonomistyring og rapportering.

Økonomistyring, ledelse og business intelligence

Det er vigtigt, at du selv har både lyst og evne til at have hands-on på mange driftsopgaver samtidig med, at du mestrer evnen til at være en synlig og coachende leder for dit team. Som økonomichef vil du få ledelsesansvar for økonomiafdelingens mange opgaver, herunder:

  • Udarbejde måneds-, kvartals- og årsrapporter
  • Udarbejde forecast og budgetter, herunder likviditetsbudgetter og diverse analyser
  • Udvikling og optimering af forretningen, herunder ledelsesrapportering, BI etc. 
  • Sparringspartner for direktion og afdelingsledere
  • Udarbejde solvensopgørelser
  • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere – offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, revisorer etc. 
  • Intern kontrol og juridiske dokumenter
  • Løn og tilhørende beregning af skat og feriepenge
  • Sikre høj medarbejdertilfredshed i dit team og at de rette kompetencer altid er til stede

Stillingen som økonomichef er oprettet ud fra et ønske om at styrke den analytiske del af økonomistyringen. Derfor vil udvikling og udarbejdelse af analyser og forecasts blive en af dine helt centrale opgaver.

Solid erfaring med udvikling fra finanssektoren

Dit faglige fundament bygger på f.eks. en cand.merc., HD eller tilsvarende regnskabs- / økonomiuddannelse samt minimum fem års erfaring fra økonomiområdet. Vi forventer, at du har indgående kendskab til økonomistyring i den finansielle sektor (evt. som revisor) samt kender til finansiel regulering. Som person er du analytisk skarp samt struktureret og leverer høj kvalitet. Du har et naturligt blik for optimering af processer samt fokus på resultater. Du besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner og finder løsninger til gavn for helheden. Du skal kunne se dig selv i en lille organisation, hvor drift og udvikling er blandet godt sammen og med en hverdag, der ikke altid kan planlægges.

Rekrutteringsprocessen

Vi samarbejder med konsulentvirksomheden People & Performance til denne rekruttering. Kontakt seniorkonsulent Charlotte Kehlet Godt fra People & Performance på tlf. 31 37 24 37, hvis du har spørgsmål til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg jobbet via linket her. Indkomne ansøgninger behandles løbende, og vi tager annoncen af hjemmesiden, når vi har fundet den rigtige kandidat – så jo før du søger, jo bedre er dine muligheder. 

Om os

I Merkur arbejder vi med et værdigrundlag, der er unikt for den danske banksektor. Omtanke for mennesker og natur er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os både i forhold til, hvordan vi møder vores kunder samt den måde, vi løser opgaver på og omgås i hverdagen.

I Merkur har vi den holdning, at penge er et redskab, og at det ikke er ligegyldigt, hvordan man investerer sine penge. Derfor låner vi penge ud til samfundsgavnlige virksomheder, institutioner og projekter på baggrund af økonomiske såvel som etiske og miljømæssige vurderinger. Vi låner også ud til private, især boliglån.

Merkur fungerer på samme måde som andre danske pengeinstitutter og har alle serviceydelser. Merkur har i dag ca. 30.000 kunder, 100 ansatte og afdelinger i København, Aarhus og Aalborg. Merkur er medlem og medstifter af det globale netværk Global Alliance for Banking on Values, www.gabv.org.

Læs mere om Merkur eller besøg vores Facebookside.

 

Vores Økonomichef skal gennem forecast, rapportering og analyser sikre, at direktionen og bestyrelsen har det rette beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Merkur.

Vores Økonomichef skal gennem forecast, rapportering og analyser sikre, at direktionen og bestyrelsen har det rette beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Merkur.