Merkur Fonden

Merkur Fonden er en almennyttig fond stiftet af Merkur Andelskasse i 1998. Formålet med Merkur Fonden er at støtte almenvelgørende formål, f.eks.: humanitære, sociale, kunstneriske, forskningsmæssige, sundhedsfremmende eller økologiske formål.

Når Merkur Andelskasse også ønsker at arbejde med donationer skyldes det, at det er helt afgørende for samfundet og dets udvikling, at der findes en velfungerende gaveøkonomi, der kan understøtte nyskabende initiativer og løse de opgaver, der ikke kan eller skal løses på et kommercielt grundlag.

Merkur Fonden har sin egen bestyrelse, men forvaltes i et tæt samarbejde og værdifællesskab med Merkur Andelskasse.

Hvilke formål støtter Merkur Fonden?

Merkur Fondens formål er meget bredt, og vi kan derfor støtte mange forskellige formål

  • Socialt/ humanitært arbejde og uddannelse – ”Giv mennesker muligheder”
  • Forskning - ”Tænk nyt og skab nye muligheder”
  • Økologi og sundhed – ”At arbejde med og ikke imod naturen”
  • Kunst og kultur – ”Giv plads til det nye og eksperimenterende”
     

Hvordan støtter jeg?

Fonden er et tilbud til alle, der ønsker at donere eller testamentere en mindre eller større sum penge, og som samtidig vil benytte fondens kendskab til sociale, miljømæssige og samfundsmæssige potentialer, når pengene skal formidles.

Hvis du ønsker at støtte Merkur Fondens arbejde, kan du læse mere om, hvordan du gør på fondens hjemmeside under ”Sådan støtter du”.

Læs mere om Merkur Fonden på www.merkurfonden.dk

Du er også velkommen til at kontakte Merkur Fonden på merkurfonden@merkur.dk

Merkur Fonden har bl.a. støttet Sanduko, som arbejder med  pædagogiske initiativer, der anvender Waldorfpædagogik som udviklingsinstrument. Det gælder initiativer internationalt og særligt i den tredje verden. Foto: Sanduko

Merkur Fonden har bl.a. støttet Sanduko, som arbejder med pædagogiske initiativer, der anvender Waldorfpædagogik som udviklingsinstrument. Det gælder initiativer internationalt og særligt i den tredje verden. Foto: Sanduko

Merkur Fonden har støttet et humanitært projekt i Palestina, som foreningen Art of Living har gennemført for traumatiserede og depressionsramte flygtningekvinder. Foto: Art of Living

Merkur Fonden har støttet et humanitært projekt i Palestina, som foreningen Art of Living har gennemført for traumatiserede og depressionsramte flygtningekvinder. Foto: Art of Living