Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Erhvervskonto

Øremærkning
I Merkur har du mulighed for at øremærke virksomhedens indlån og dermed støtte en særlig gruppe af almennyttige projekter eller et specifikt projekt.

Rente
I Merkur er der ingen rente på indestående på en erhvervskonto. Til gengæld betaler de almennyttige projekter kun lave rentesatser for deres lån.

Tegningsforhold
For virksomheder i selskabsform skal Merkur vide, hvem der er berettiget til at disponere over kontoen. Dette sker gennem dine vedtægter og udskrift af virksomhedens protokol, med oplysning om bestyrelsens sammensætning og fuldmagtsforholdene. Virksomheder i selskabsform, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal indsende en udskrift herfra. Ændringer i disse forhold skal straks meddeles Merkur. Ved kontooprettelsen skal virksomhedens CVR-nummer desuden oplyses.

Hvordan indsættes på kontoen?
Alle former for faste overførsler kan overføres direkte. Meddel blot reg.nr. 8401 og kontonummer til beløbets afsender.

Kontanter indsættes ved hjælp af særlige indbetalingskort, der bestilles i Merkur. Checks og lignende indsættes ved indsendelse til Merkur i almindeligt brev.

For virksomheder med særlige behov (f.eks. en daglig kontantomsætning) har Merkur en indbetalingsaftale med et landsdækkende pengeinstitut. Vi oplyser gerne nærmere herom. Desuden kan virksomheder, der udskriver fakturaer, vedlægge særlige indbetalingskort, der sikrer at beløbet ved betaling går direkte ind på din konto i Merkur.

Hvordan hæves fra kontoen?
Afhængig af virksomhedens behov kan der udleveres checks og/eller Dankort til kontoen. Brevchecks med bilag fås også. Betalinger til udlandet foretages, gerne på grundlag af en telefax med de nødvendige oplysninger om modtagerens konto etc. Se desuden nedenfor om Netbank.

Gebyrer
Se Merkurs prisliste for en liste over diverse gebyrer.

Kontoudtog
Udtog udsendes gratis, når siden er fuld (32 posteringer). Udtog derudover koster et gebyr - se prislisten. Bruger du Merkurs Netbank, får du kontoudtog og øvrige bilag elektronisk og ikke med posten.

Betalingsservice
Kontoen kan benyttes i forbindelse med betalingsservice. Også indbetalingskort kan betales ved indsendelse til Merkur - det koster dog et gebyr, se prislisten.

Lønsystem
Merkur tilbyder Multi-Data lønsystemet, Dataløn, eller Lønservice. Dermed sikres en enkel lønbehandling, korrekt afregning af A-skat, ATP m.m. og korrekt indberetning til offentlige myndigheder. Eksisterende aftale om Dataløn eller Lønservice med andre pengeinstitutter kan uden besvær overtages af Merkur.

Kreditmuligheder
Til kontoen kan der evt. knyttes en fast kassekreditmulighed, forudsat at virksomheden opfylder Merkurs kriterier for almennyttigt udlån. Du er velkommen til at forhøre jer næmere i Merkur. Derudover vil der være mulighed for i kortere perioder at aftale et bevilget overtræk, hvis dette er nødvendigt i en særlig situation.

Netbank
Merkurs Netbank giver det optimale overblik over virksomhedens konti, og alle betalinger kan foretages direkte fra egen computer. Prisen for at benytte Netbank er meget beskeden og giver udover væsentlige arbejdsbesparelser mulighed for at spare f.eks. checkgebyrer og porto.

For virksomheder med behov for f.eks. integration til virksomhedens bogholderisystem, kan Merkurs Netbank udbygges hertil.

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap