Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Institutionskonto

Øremærkning
I Merkur har du mulighed for at øremærke institutionens indlån og dermed støtte en særlig gruppe af almennyttige projekter eller et specifikt projekt.

Renten
I Merkur er der ingen forrentning af indestående på en institutionskonto. Til gengæld betaler de almennyttige projekter kun lave rentesatser for deres lån. Måske er institutionen selv låntager i Merkur - eller bliver det engang!

Tegningsforhold
skal dokumenteres overfor Merkur gennem kopi af vedtægter og protokol med bestyrelsens sammensætning. Desuden skal vi se eventuelle fuldmagter til at disponere over institutionens midler. Ændringer skal meddeles Merkur. Ved kontooprettelsen skal institutionens CVR-nummer desuden oplyses.

Hvordan indsættes på kontoen?
Alle former for faste overførsler kan overføres direkte. Meddel blot reg. nr. 8401 og kontonummer til beløbets afsender. Kontanter indsættes ved hjælp af særlige indbetalingskort, der bestilles i Merkur. Checks indsættes ved indsendelse til Merkur i almindeligt brev. Til skolepenge m.m. tilbydes indbetalingskort direkte til kontoen, evt. kombineret med PBS-løsninger. Spørg om nærmere information.

Hvordan hæves fra kontoen?
Afhængig af institutionens behov kan der udleveres checks og/eller Dankort til kontoen. Brevchecks med bilag fås også. Se desuden nedenfor om Netbank.

Gebyrer
Se Merkurs prisliste for en liste over diverse gebyrer.

Kontoudtog
Udtog udsendes gratis, når siden er fuld (32 posteringer). Udtog derudover (f.eks. fast hver måned) koster et gebyr - se prislisten. Bruger du Merkurs Netbank får du kontoudtog og øvrige bilag elektronisk og ikke med posten.

Betalingsservice
Kontoen kan benyttes i forbindelse med betalingsservice. Også indbetalingskort kan betales ved indsendelse til Merkur mod et gebyr - se prislisten.

Lønsystem
Merkur tilbyder Multi-Data lønsystem, Dataløn, eller BEC Lønservice og dermed sikres en enkel lønbehandling, korrekt afregning af A-skat, ATP m.m. og korrekt indberetning til offentlige myndigheder. Eksisterende aftale om Dataløn eller Lønservice med andre pengeinstitutter kan uden besvær overtages af Merkur.

Kreditmuligheder
Til kontoen kan der evt. knyttes en fast kassekreditmulighed. Du er velkommen til at forhøre jer nærmere i Merkur herom. Derudover vil der være mulighed for i kortere perioder at aftale et bevilget overtræk, hvis dette er nødvendigt i en særlig situation.

Netbank

Merkurs Netbank giver det optimale overblik over institutioners konti, og alle betalinger kan foretages direkte fra egen PC.
For institutioner med behov for f.eks. integration til institutionens bogholderisystem, kan Merkurs Netbank udbygges hertil.

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap