Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

 Ønsker du at blive erhvervskunde hos Merkur?

Så udfyld
Skemaet for erhvervskunder.

Eller kontakt en erhvervsrådgiver i en af vores afdelinger.

Erhverv Kassekredit


Kontotype

Pålydende rente

Debitorrente

Erhverv og institutioner

3,25-13,00%

3,29-13,65%

Overtræk, bevilget, tillæg til renten

4,25%

4,32%

Overtræk, ubevilget, inkl. ordinær rente

22,00%

23,88%

Renten er variabel og beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal.

Med en erhvervskonto i Merkur kan I fremme almennyttige projekter samtidig med, at I får den praktiske service, I er vant til. Måske er eller bliver virksomheden selv låntager i Merkur.

Kreditmuligheder
Til kontoen kan der evt. knyttes en fast kassekreditmulighed, forudsat at virksomheden opfylder Merkurs kriterier for almennyttigt udlån. I er velkomne til at forhøre jer nærmere i Merkur. Derudover vil der være mulighed for i kortere perioder at aftale et bevilget overtræk, hvis dette er nødvendigt i en særlig situation.

Øremærkning
I Merkur har I mulighed for at øremærke virksomhedens indlån og dermed støtte en særlig gruppe af almennyttige projekter eller et specifikt projekt.

Rente
I Merkur er der ingen rente på indestående på en erhvervskonto. Til gengæld betaler de almennyttige projekter kun lave rentesatser for deres lån.

Tegningsforhold
For virksomheder i selskabsform skal Merkur vide, hvem der er berettiget til at disponere over kontoen. Dette sker gennem jeres vedtægter og udskrift af virksomhedens protokol, med bestyrelsens sammensætning og fuldmagtsforholdene. Virksomheder i selskabsform, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal indsende en udskrift herfra. Ændringer i disse forhold skal straks meddeles Merkur. Ved kontooprettelsen skal virksomhedens CVR-nummer desuden oplyses.

Hvordan indsættes på kontoen?
Alle former for faste overførsler kan overføres direkte. Meddel blot reg.nr. 8401 og kontonummer til beløbets afsender.

Kontanter indsættes ved hjælp af særlige indbetalingskort, der bestilles i Merkur. Checks og lignende indsættes ved indsendelse til Merkur i almindeligt brev. Læs mere om checks og kontanter

For virksomheder med særlige behov (f.eks. en daglig kontantomsætning) har Merkur en indbetalingsaftale med et landsdækkende pengeinstitut. Vi oplyser gerne nærmere herom. Desuden kan virksomheder, der udskriver fakturaer, vedlægge særlige indbetalingskort, der sikrer at beløbet ved betaling går direkte ind på jeres konto i Merkur.

Hvordan hæves fra kontoen?
Afhængig af virksomhedens behov kan der udleveres checks og/eller Dankort til kontoen. Brevchecks med bilag fås også. Betalinger til udlandet foretages i netbanken. Se nedenfor om Netbank.

Gebyrer
Det behøver ikke at koste noget at anvende en erhvervskonto i Merkur, hvis I bruger den hensigtsmæssigt. Se en liste over gebyrene i Merkurs prisliste. Dankort anvendt i forretningerne er gratis.

Kontoudtog
Udtog udsendes gratis, når der er 200 posteringer. Udtog derudover koster et gebyr. Bruger I Merkurs Netbank, får I kontoudtog og øvrige bilag elektronisk og ikke med posten.

Betalingsservice
Kontoen kan benyttes i forbindelse med betalingsservice. Også indbetalingskort kan betales ved indsendelse til Merkur, eller via netbank.

Lønsystem
Til brug ved virksomhedens lønudbetalinger har Merkur adgang til Multi-Datas lønsystem "Dataløn". Derved sikres en enkel lønbehandling, korrekt afregning af A-skat, ATP m.m. og korrekt indberetning til offentlige myndigheder. Eksisterende Dataløn-ordninger med andre pengeinstitutter kan uden besvær overtages af Merkur.

Netbank
Merkurs Netbank giver det optimale overblik over virksomhedens konti, og alle betalinger kan foretages direkte fra egen computer. Prisen for at benytte Netbank er meget beskeden og giver udover væsentlige arbejdsbesparelser mulighed for at spare f.eks. checkgebyrer og porto.
Se mere i Merkurs prisliste.

Kontakt Merkur hvis du vil vide mere.

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap