Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Merkurs bestyrelse


Merkur ledes af direktionen i samarbejde med en bestyrelse, der er valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælges af Merkurs generalforsamling, hvor alle andelshavere har stemmeret.


Merkurs bestyrelse

 Morten Gunge. Formand. Arkitekt MAA. Bosat i København.

 

Annette Hartvig Larsen. Cand.Agro. og HD i  organisation, administrerende direktør og medejer i Aarstiderne A/S. Bosat i Humlebæk.

Henrik Tølløse. Næstformand. Bankuddannet, HD i finansiering og ejendomsmægleruddannet. I dag landmand på Den selvejende Institution, Hørhaven. Bosat i Ringsted.
Klaus Loehr-Petersen. Projektleder i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Underviser og foredragsholder. Bosat i Vejle.

 Jakob Brochmann Laursen. Uddannet cand.polit. og underdirektør i ALKA forsikring. Bosat i Hillerød.

Lene Diemer. Selvstændig advokat med speciale i rådgivning af bl.a. selskaber og foreninger inden for det sociale- eller undervisningsområde. Bosat på Frederiksberg.

Henrik Kronel. Medarbejderrepræsentant. Privatkunderådgiver. Uddannet i Provinsbanken. Danske Bank Akademi. Ansat i Merkur i 2002. Bosat i Eskilstrup.

 
Annette Lindholt
. Medarbejderrepræsentant, erhverv- og privatkunderådgiver i Aalborg afd. Uddannet i Nørresundby Bank. Ansat i Merkur i 1993. Bosat i Nr. Kongerslev.

 Majken Brinch Sørensen
. Medarbejderrepræsentant, privatkunderådgiver i Aarhus afd. HD i Organisation. Ansat i Merkur i 2008. Bosat i Malling.
 Revisionsudvalg

Merkur har nedsat flg. revisionsudvalg: 
 
Henrik Tølløse, udvalgsformand
Jakob Brochmann Laursen
Annette Lindholt

 
Revisionsudvalgets funktion: 

at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen 
at overvåge om andelskassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer 
fungerer effektivt 
at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og 
at overvåge og kontrollerere revisors uafhængighed, herunder særlig leveringen af yderligere tjenesteydelser til andelskassen

Det er et lovkrav, at alle pengeinstitutter med en balance over 500 mio. kr. skal have et revisionsudvalg, som er et udvalg under bestyrelsen. Det skal bestå af bestyrelsesmedlemmer.

 

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap