Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Bæredygtig verdenshandelskonto


Ved at oprette en konto for Bæredygtig Verdenshandel er du med til at fremme virksomheder i udviklingslande, som arbejder med bæredygtig produktion og eksporterer til de skandinaviske lande. Samtidig får du en fair rente på din opsparing.

Pengene på Verdenshandelskontiene bruges til at yde eksportkreditter til virksomhederne i udviklingslandene, som eksporterer til et skandinavisk land. Eller som kredit til importører i Skandinavien, som ønsker at forudbetale for leverancerne fra et udviklingsland. Læs mere om vores kreditprojekter.

Hvorfor bæredygtige verdenshandels kreditter?
Danske udviklingsorganisationer (NGO) oplever, at der er behov for adgang til kreditter på fair vilkår, når producenterne skal producere og afsætte varer i nord. Kreditter der er svære at få lokalt på grund af høje renter eller mangel på sikkerhedsstillelse. Ved at yde producenterne finansiering på fair vilkår, bliver de over tid i stand til økonomisk at klare sig selv.

Caritas, Fair Trade Import, Dansk Kaffe Netværk, Max Havelaar, Mellemfolkeligt Samvirke og Nepenthes har sammen med Merkur udviklet en konto for Bæredygtig Verdenshandel. Kontoen anbefales også af WWF Verdensnaturfonden og Mellemamerika Komiteen. Her arbejder dine penge for bæredygtig handel med fattige producenter i udviklingslande, mens du sparer op.

Hvordan arbejder dine penge?
For at opnå en Verdenshandelskredit skal producenter og importører have en bæredygtig certificering:

- Økologisk eller biodynamisk certificerede
- Fairtrade-kontrollerede (IFAT)
- FLO/Max Havelaar certificerede
- FSC-certificerede

Hvad er kreditter på fair vilkår?
I stedet for meget høje renter på kreditter som i syd, tilbyder vi producenterne en rente, der afspejler de reelle omkostninger. Samtidig sørger vi for, at der er fuld gennemsigtighed, så alle kan se, hvad pengene bliver brugt til.

Renten på Verdenhandelskreditter er: 6,0 – 9,0 % p.a.

Heraf udgør:
Renten til indskyderne på en Verdenshandelskonto: 1,00 % p.a. (Årlig nominel rente. Renten er variabel)
Administrationsomkostninger: 4 % p.a.
Risikopræmie: 3-5 % p.a.

Indskud og bindingsperiode
Minimumsindskuddet på en Verdenshandelskonto er 1.000 kr. Pengene er bundet i seks måneder fra indskuddet sker. Herefter kan du opsige pengene til udbetaling med seks måneders varsel. Det vil sige, at indskud tidligst kan udbetales 12 måneder efter, at indskuddet er foretaget.

Risiko
Verdenshandelskontoen er baseret på, at du er villig til at tage en risiko, da dine penge på kontoen står til sikkerhed for eventuelle tab på kreditterne. Kontohaver hæfter ikke ud over sit indestående på Verdenshandelskontoen.

Tab på Verdenshandelskreditterne kan opstå, hvis varerne, som en finansieret ordre vedrører, ikke kan leveres. F.eks. som følge af naturkatastrofer, politiske forhold eller af andre grunde.
Opstår der problemer med en levering, vil Merkur i samarbejde med én eller flere organisationer, der er lokalt tilstede, forsøge at afdække årsagerne og om muligt søge at afværge tabet, hvis det f.eks. er muligt at levere varerne efterfølgende, helt eller delvist.

Risikopræmien, som betales af kredittagerne, placeres i en garantifond, der bærer den første risiko for tab på kreditterne. Hvis indeståendet på garantifonden ikke er tilstrækkelig stort til at dække et evt. tab, vil det resterende tab blive fordelt på indskydernes konti i forhold til indskuddenes størrelse.

Indestående på en Bæredygtig Verdenshandelskonto indebærer altså en risiko for helt eller delvist at tabe beløbet.

Garantifonden opbygges til gradvist at udgøre minimum 5 % af låneporteføljen idag udgør den omkring 2 % af lånportefølgen.  

Nyhedsbrev:

Indtil 2012 havde den Bæredygtige Verdenshandelskonto og Merkur Udviklingslån hvert sit nyhedsbrev. De er nu slået sammen til ét, da vi tror og håber på, at emnerne fra begge nyhedsbreve har interesse for vores kunder med verdenshandelskonti hhv. aktionærer i Merkur Udviklingslån A/S.

Nr. 2, 2014

Nr. 1, 2014

Nr. 2, 2012

Nr. 1, 2012

Gamle nyhedsbreve for den Bæredygtige Verdenshandelskonto:

Nr. 9, 2011

Nr. 8, 2010

Nr. 7, 2010

Nr. 6, 2009

Nr. 5, 2009

Nr. 4, 2008

Nr. 3, 2007

Nr. 2, 2007

Nr. 1, 2006

 

 

 

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap