Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Børneopsparing


Skab gode økonomiske muligheder for dit barn - og lad opsparingen fremme en ansvarlig samfundsudvikling.

Hvem kan oprette en børneopsparing?
Forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan oprette og indbetale på børneopsparingskonti. Der må kun oprettes én konto pr. barn. Kontoen skal oprettes inden udgangen af det år, hvori barnet fylder 14 år. Børneopsparing oprettet i andet pengeinstitut kan frit overføres til Merkur.

Indskudsregler
Der kan indskydes op til 3.000 kr. på en børneopsparing pr. år. I hele bindingsperioden kan der indskydes i alt 36.000 kr.

Tilskrevne renter regnes ikke som indskud. Der er ikke krav om minimumsindbetaling.

Skatteregler
Indskud kan ikke fradrages i indskyderens skattepligtige indkomst, men de tilskrevne renter er skattefri. Kontoens indestående medregnes ikke i barnets formue, og der sker ingen beskatning ved udbetaling.

Udbetaling
Kontoen skal være bundet i mindst 7 år. Bindingsperioden kan forlænges i yderligere mindst 7 år. Kontoen kan tidligst udbetales ved det fyldte 14. år og senest ved det år, hvor kontohaver fylder 21 år.

Forrentning
Børneopsparing forrentes i.h.t. Merkurs prisliste med en årlig nominel rente. Renten er variabel.

Hvordan anvender Merkur pengene?
Merkur anvender størstedelen af udlånet til fremme af en bæredygtig samfundsudvikling indenfor miljøorienterede, sociale eller kulturelle områder. Den resterende del udlånes private kunder (bolig  m.m.). 

Da indskud på børneopsparing er en langsigtet opsparing, er de med til at skabe et stabilt grundlag for Merkurs udlån.

Vil du vide mere?
eller have en kontoaftale tilsendt så
kontakt venligst Merkur.

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap