Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Boligsparekontrakt

En boligsparekontrakt er en opsparingsform, der sigter mod køb/leje /forbedring/udvidelse af helårsbolig. Efter 31.12.93 kan der ikke oprettes nye konti, og der er derfor alene tale om administration af bestående konti.

Staten yder en skattefri præmie på 4 % p.a. - til og med den 31.12.93 - udover den rente, Merkur tilskriver på kontoen. Efter den 31.12.93 bevares alene retten til den indtil da optjente statspræmie.

Boligsparekontrakt oprettet i andet pengeinstitut kan frit overføres til Merkur uden tab af optjent præmie.

Indskudsregler
De oprindelige indskudsregler har ikke længere betydning. Der kan fortsat indbetales, men der optjenes ikke statspræmie af nye indbetalinger.

Skatteregler
Indskud kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, og tilskrevne renter beskattes på normal vis. Statens præmie er derimod skattefri.

Udbetaling
Udbetaling med statspræmie kan ske til
- køb/opførelse af helårsbolig eller grund til helårsbolig.
- køb af andelsbolig.
- betaling af indskud/depositum til lejebolig.
- forbedring eller udvidelse af bestående helårsbolig.
Boligen skal være beliggende her i landet. Præmien tilskrives ved udbetaling til et af de nævnte formål. Udbetaling uden præmie kan ske uden særskilt formål.

Forrentning
Boligsparekontrakt forrentes med en årlig nominel rente i.h.t. Merkurs prisliste. Renten er variabel.

Boligopsparing 1998
I 1998 var det muligt at indbetale op til kr 12.000 på en særlig boligopsparingskonto. Også denne kontotype kan frit overføres til Merkur.  Staten yder ikke præmie, men renterne er til gengæld skattefri i op til 10 år.
Opsparing og renter er bundet i 3 år fra første indbetalingsdag, hvorefter udbetaling kan ske. Indestående skal være hævet senest 10 år efter første indbetaling. Udbetaling kan ske til de samme formål som nævnt ovenfor og skal ske på een gang.

Ved udbetaling til andre formål skal der ske genbeskatning af renterne - nærmere oplysning herom fås i Merkur. Det samme sker hvis indeståendet ikke er hævet efter 10 år, samt i en række specielle tilfælde.

Hvordan anvender Merkur pengene?
I Merkur anvendes ca. 75% af udlånet til fremme af en bæredygtig samfundsudvikling inden for miljøorienterede, sociale og kulturelle områder. En mindre del udlånes til private formål.

Vil du vide mere?
eller have en overførselsaftale tilsendt, kontaktes Merkur.
 

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap