Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Iværksætterkonto 

Hvis du er lønmodtager og har planer om at etablere egen virksomhed, kan du med fordel oprette en Iværksætterkonto. På en Iværksætterkonto får du en fordelagtig rente, og derudover kan du trække dine indskud fra i skat.
Du får dermed mulighed for at skabe et solidt økonomisk grundlag for at etablere egen virksomhed alt imens pengene kan gøre gavn for andre. Se hvilke almennyttige projekter Merkur låner penge til på Mine Penge Gør Gavn.

Merkurs Iværksætterkonto er et attraktivt supplement til den nuværende Etableringskonto.

Rente 
Kontoen forrentes med en årlig nominel rente. Se Merkurs prisliste. Renten er variabel.

Hvordan indsættes på kontoen?
Du kan indskyde på en Iværksætterkonto i tiden fra den 16. maj i indkomståret (fradragsåret) til den efterfølgende 15. maj (indskudsåret). 

Du kan indskyde på en Iværksætterkonto til og med det indkomstår, hvori du fylder 66 år. 

Du skal minimum indsætte 5000 kr. og højest 40 % af din nettolønindtægt. Du kan dog altid indskyde 100.000 kr. af din nettolønindtægt. Dit indskud på Iværksætterkontoen kan fradrages i den personlige indkomst. 

Har du både en Iværksætterkonto og en Etableringskonto, er de nævnte grænser samlet for begge konti. 

Hvordan hæves på kontoen?
Iværksætterkontoen kan hæves ved etablering af selvstændig virksomhed og efterfølgende køb af aktiver til virksomheden.  Du skal senest have etableret dig inden udgangen af det indkomstår, hvori du fylder 65 år.

Kontoudtog
Udtog udsendes gratis en gang om året. Bruger du Merkurs Netbank får du kontoudtog og øvrige bilag elektronisk og ikke med posten.

Netbank
Med Merkurs
Netbank kan du opnå det optimale overblik over dine konti.

Iværksætterkonto og Etableringskonto
Du har mulighed for at indskyde på både en Iværksætterkonto
og en Etableringskonto. Du kan vælge fra år til år, hvilken kontoform du ønsker, og du kan vælge at indskyde på begge konti samme år.

Det er samme regelsæt, der ligger til grund for reglerne om Iværksætterkonto og Etableringskonto. Der er dog visse forskelle mellem de to konti, som fremgår af nedenstående skema.

 

  Etableringskonto Iværksætterkonto
Fradrag Ligningsmæssigt fradrag Fradrag i den personlige indkomst
Fradragsværdi Ca. 33 % 38-59 % afhængig af personlig indkomst
Forlodsafvikling 59 % af indskuddet 100 % af indskuddet
Årlig indtægtsførelse i 10 år i personlig indkomst ved etablering via aktieselskab 5 % 10 %
Efterbeskatning af ikke anvendte indskud (forhøjet med 3 % pr. år) Omvendt ligningsmæssigt fradrag, dvs. beskatning med 33 % Fast 60 % afgift udenhensynstagen til øvrig indkomst

 

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap