Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Kapitalpension

Som følge af den nye skattereform er kontoformen lukket for nyoprettelser.

Indskudsregler
Hos Merkur Andelskasse kan der som følge af den nye skattereform ikke længere indbetales på en kapitalpension. Dette skyldes, at fradragsretten for indbetalinger på kapitalpensioner er fjernet fra og med 2013. 2012 blev derfor det sidste år, du kunne trække indskuddet fra i skat.

Læs her om den nye aldersopsparing. 

En allerede oprettet kapitalpension i et andet pengeinstitut kan overføres til Merkur.

Engangstilbud frem til ultimo 2014
En anden effekt af skattereformen er, at der indføres en rabat på afgiften af eksisterende kapitalpensioner. Denne mulighed er dog kun gældende til ultimo 2014.
Vælger du at betale afgiften på din eksisterende kapitalpension, skal du i stedet for at betale 40% kun betale 37,3%. Vælger du denne løsning, bliver din eksisterende kapitalpension automatisk konverteret til den nye aldersopsparing, og når pengene så skal udbetales, er de afgifts- og skattefrie.
Betaler du afgiften, er det altså ikke ensbetydende med, at restbeløbet samtidig skal udbetales. Du bør være opmærksom på, at Merkur tager et gebyr på 500 kr. for at beregne afgift og dermed konvertere kapitalpensionen til en alderspension.

Nedenstående afgiftssatser er gældende igen fra og med januar 2015

Hvad er din efterlønsalder eller din pensionsalder?
I dette skema kan du se din efterlønsalder og din pensionsalder:
 

Hvis du er født i perioden …
Er din efterlønsalder:
Er din pensionsalder: 
 
Før 31. december 1953
60 år
65 år
 
Fra 1. januar 1954 til 30. juni 1954
60 ½ år
65 ½ år
Fra 1. juli 1954 til 31. december 1954
61 år
66 år
 
Fra 1. januar 1955 til 30. juni 1955
61 ½ år
66 ½ år
 
Fra 1. juli 1955 til 31. december 1955
62 år
67 år
 
Fra 1. januar 1956 til 30. juni 1956
62 ½ år
67 år
 
Fra 1. juli 1956 til 31. december 1958
63 år
67 år
 
Fra 1. januar 1959 til 30. juni 1959
63 ½ år
67 år
 
Fra 1. juli 1959 til 31. december 1959
64 år
67 år
 
Fra 1. januar 1960 til 30. juni 1960
64 år
67 år
 
Fra 1. juli 1960 til 31. december 1962
64 år
67 år
 
Fra 1. januar 1963 og senere
64 år (kan ændres)
67 år (kan ændres)
 Udbetaling - pensionering
Du kan tidligst hæve kapitalpensionen fem år før opnået folkepensionsalder, og senest 10 år efter du har opnået din folkepensionsalder. Kapitalpensionen kan udbetaltes til dig som en éngangssum, efter at du har betalt en afgift til staten på 40%. Du kan også vælge at få din ordning ud i mindre portioner, dog kan der fra kalenderåret efter den første udbetaling ikke indbetales på ordningen med fradragsret mere.

Hvis du ønsker at hæve kapitalpensionen, før du når din folkepensionssalder / i utide, skal du betale en afgift til staten på 60%.

Udbetaling – varigt tab af erhvervsevne
Hvis du varigt mister erhvervsevnen og får bevilget førtidspension eller bliver ramt af en livstruende sygdom, har du mulighed for at få en del eller hele din kapitalpension. Du skal betale en afgift til staten på 40% af det udbetalte beløb.

Du har også mulighed for helt eller delvist at få overført penge fra din kapitalpension til en ratepension og dermed få udbetalingerne fordelt over en 10-årig periode.

Udbetaling – død
Hvis du dør, inden du har fået kapitalpensionen udbetalt, udbetaler vi opsparingen til de personer, du har valgt at begunstige, efter der er trukket en afgift til staten på 40%. Der betales boafgift af udbetalingen efter reglerne i boafgiftsloven.

Du kan kontakte Merkur for yderligere information om begunstigelsesreglerne.

Forrentning og beskatning
I Merkur kan man selv vælge en rentesats mellem 0 og den til enhver tid højeste indlånsrente, afhængig af behov og ønsker om, hvilke formål Merkur skal finansiere på baggrund af de indskudte beløb. Kontoen forrentes med en årlig nominel rente. Se prislisten. Renten er variabel.
Af renteafkastet betales 15,3% i pensionsafkastskat til staten.

Pension og investering 
Merkur giver dig mulighed for at investere dine pensionsmidler etisk og bæredygtigt. Du kan bl.a. inverstere op til 20% af dine samlede pensionsordningers værdi i samme pengeinstitut - dog op til 46.000 kr. - i Merkur Andele. Læs mere under menupunktet Andele i Merkur eller bliv klogere på vores andre bæredygtige investeringsprodukter.

Forsikringsdækninger
Merkur formidler forsikringer hos Letpension, som kan tegnes ved et kundeforhold i Merkur. Vi har i samarbejde med Letpension sat os for at gøre pension og forsikring nemt og overskueligt. Det vil du opleve, når du sammen med din rådgiver finder den løsning, som passer til netop det sted i livet, hvor du befinder dig lige nu. 

Med Letpension kan du: 

  • Sikre at din pensionsopsparing kommer dig og dine nærmeste til gode
  • Sikre dig økonomisk, hvis du bliver syg og mister din indtægt
  • Sikre dit barn økonomisk, hvis du dør, inden barnet fylder 21 år
  • Sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør inden du fylder 67 år
  • Sikre dig et økonomisk råderum, hvis du bliver alvorligt syg

Hvordan anvender Merkur pengene?
Merkur anvender størstedelen af udlånet til fremme af en bæredygtig samfundsudvikling indenfor miljøorienterede, sociale eller kulturelle områder. Den resterende del udlånes private kunder (bolig m.m.).

Da kapitalpensionsmidlerne er langsigtede, udgør de et stabilt grundlag for Merkurs udlån.

Vil du vide mere?
...om pensionsopsparinger så kontakt Merkur.

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap