Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.


Selvpensionering


Selvpensionering kan ikke længere oprettes.

Indskudsregler
På bestående konti kan højst indskydes 3.000 kr. pr. år og 40.000 kr. i alt.

Tilskrevne renter tæller ikke som indskud, og der er ingen krav om minimumsindbetalinger.

Skatteregler
Indskud kan ikke længere fratrækkes i den skattepligtige indkomst.

Udbetaling
Indestående på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter, kan hæves når som helst.

Afgår kontohaveren ved døden, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.

Forrentning og beskatning
I Merkur kan man for selvpensionering selv vælge en rentesats mellem 0 og den til enhver tid højeste indlånsrente, afhængig af behov og ønsker om, hvilke formål Merkur skal finansiere på baggrund af de indskudte beløb. Renten er en årlig nominel rente Se Merkurs Prisliste. Renten er variabel.  

Af afkastet betales 15,3% i pensionsafkastskat til staten.

Pension og investering
Merkur giver dig mulighed for at investere dine pensionsmidler etisk og bæredygtigt. Du kan bl.a. inverstere op til 20% af dine samlede pensionsordningers værdi i samme pengeinstitut - dog op til 46.000 kr. - i Merkur Andele. Læs mere under menupunktet
Andele i Merkur eller bliv klogere på vores andre bæredygtige investeringsprodukter.

Hvordan anvender Merkur pengene?
Merkur anvender størstedelen af udlånet til fremme af en bæredygtig samfundsudvikling indenfor miljøorienterede, sociale eller kulturelle områder. Den resterende del udlånes private kunder (bolig m.m.). Da selvpensionsmidlerne er langsigtede, udgør de et stabilt grundlag for Merkurs udlån.

Vil du vide mere?
... eller have en overførselsaftale tilsendt,
kontakt Merkur.

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap