Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Overblik - konti og renter

Se Merkurs prisliste i pdf.

Læs mere

Lønkonto

Med en lønkonto i Merkur kan du fremme almennyttige projekter, samtidig med, at du får den praktiske service, du er vant til.

Læs mere

Budgetkonto

Få orden på de faste udgifter - samtidig fremmes en sund samfundsudvikling Ved oprettelse af en budgetkonto i Merkur sikres dels orden i privatøkonomien, dels øges udlånsmulighederne for almennyttige initiativer. Det første kan enhver bank løse, det sidste kan kun ske hos Merkur

Læs mere

CO2 sparekonto

Når du sætter penge ind på en af Merkurs klimakonti lånes pengene ud til CO2-besparende projekter som eksempelvis: energibesparelser i boliger, økologisk byggeri og landbrug, samt vindmøller og vindmølleproduktion.

Læs mere

Støttekonti (8 forskellige kontityper)

Spar op samtidig med at du støtter en velgørende organisation. Merkur samarbejder med en række organisationer omkring støttekonti og betaler hvert år et støttebidrag til hver af disse organisationer.

Læs mere

Bæredygtig verdenshandelskonto

Med en konto for Bæredygtig verdenshandel er du med til at fremme virksomheder i udviklingslande, som arbejder med bæredygtig produktion og eksporterer til de skandinaviske lande.

Læs mere

Juniorkonto

Merkur tilbyder dig, der er 0 - 14 år inkl., en række fordele i et pengeinstitut, der støtter miljø, social omsorg og kultur. På juniorkontoen kan du indsætte dine lommepenge, løn fra fritidsjobbet m.m. og hæve dem, når du selv vil med dit hævekort.

Læs mere

Ungdomskonto

Merkur tilbyder dig, der er 15-24 år (inkl.), en række fordele i et pengeinstitut, der støtter miljø, social omsorg og kultur. På en ungdomskonto kan du indsætte dine penge, løn m.m., hæve dem eller betale i forretninger, når du selv vil med dit MasterCard Debit.

Læs mere

Dagsværkskonto

Støt Operation Dagsværk med 100 kr. årligt, betalt af Merkur, og få en række fordele i et pengeinstitut, der støtter miljø, social omsorg og kultur. Merkur tilbyder dig en Dagsværkskonto med gratis hævekort.

Læs mere

3 og 6 mdrs. opsparing

I Merkur kan du oprette 3 mdrs. eller 6 mdrs. opsparing.

Læs mere

Fri opsparing (>50.000)

Placér dine frie midler i Merkur - og lad dem arbejde til gavn for samfundet. Beløb på mindst 50.000 kr. kan placeres på en konto, der forrentes i tilknytning til diskontoen.

Læs mere

Fastrentekonto

Fast rente i bindingsperioden, hvi du indskyder minimum 250.000 kr.

Læs mere

Børneopsparing

Skab gode økonomiske muligheder for dit barn - og lad opsparingen fremme en ansvarlig samfundsudvikling.

Læs mere

Fri børneopsparing

Vil du sikre et beløb til dit barns eller barnebarns uddannelse, bolig eller andet? Vil du spare mere op end 3.000 kr. til dit barn eller barnebarn pr. år? Eller er I flere, der gerne vil spare op til barnet? Så er Merkurs Fri Børneopsparing et godt alternativ til den almindelige, lovbundne børneopsparing.

Læs mere

Deponerede beløb

I forskellige situationer - oftest i forbindelse med ejendomshandler - opstår der behov for at deponere et beløb på en spærret konto. I hvert enkelt tilfælde vil der være særlige klausuler om pengenes anvendelse og frigivelse, når bestemte forudsætninger er opfyldt.

Læs mere

Etableringskonto

Spar op til dit initiativ og stil pengene til rådighed for andre imens

Læs mere

Iværksætterkonto

Hvis du er lønmodtager og har planer om at etablere egen virksomhed, kan du med fordel oprette en Iværksætterkonto i Merkur.

Læs mere

Anfordringskonto

Ønsker du en fleksibel konto helt uden bindinger, så er anfordringskontoen en mulighed. Kontoen forrentes ikke, og der er ikke nogen bindinger af nogen art.

Læs mere

Ratepension

Ratepension er en langsigtet opsparing til supplement af offentlig eller overenskomstmæssig pension. Du kan oprette ratepension som en privatordning, hvor du selv indbetaler eller i samarbejde med din arbejdsgiver, der i så fald indbetaler.

Læs mere

Aldersopsparing

Fra og med den 1. januar 2013 kan du indbetale op til 27.600 kr. på en såkaldt aldersopsparing. På aldersopsparingen får du ikke fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld skal du hverken betale skat eller afgift den dag, du får pengene udbetalt.

Læs mere

Lønmodtagernes dyrtidsfonds opsparingskonto

Det er nu muligt at overføre indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) til en kapitalpension i Merkur.

Læs mere

Uddannelsesopsparing (lukket for oprettelse)

Flyt din uddannelsopsparing til Merkur og lad pengene gavne kultur og uddannelse. Uddannelsesopsparing er en opsparingsform, der sigter mod egen eller børns uddannelse. Efter 31.12.93 kan der ikke oprettes nye konti, og der er derfor alene tale om administration af bestående konti

Læs mere

Boligsparekontrakt (lukket for oprettelse)

En boligsparekontrakt er en opsparingsform, der sigter mod køb/leje /forbedring/udvidelse af helårsbolig.

Læs mere

Indekskonto (lukket for oprettelse)

Indeksopsparing er en langsigtet opsparingsform til supplement af offentlig eller overenskomstmæssig pension. Opsparingen er kendetegnet ved, at staten i udbetalingsperioden yder et indeksreguleret tilskud til opsparingen.

Læs mere

Selvpensionering (lukket for oprettelse)

Selvpensionering kan ikke længere oprettes. Du kan pr. 1. januar 2010 hæve din selvpension kvit og frit uanset alder.

Læs mere

Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap