Erhvervskonto

Med en Erhvervskonto får du adgang til Merkur Netbank Erhverv og dermed en lang række funktioner, der kan gøre det nemmere og hurtigere at styre virksomhedens økonomi.

Fakta om Erhvervskonto

  • Der kan knyttes en kredit til kontoen
  • Der kan knyttes Visa/Dankort til kontoen
  • Der kan tilknyttes BetalingsService
  • I kan overføre penge til andre konti - både i Danmark og i udlandet
  • I kan administrere lønoverførsler fra kontoen

Tegningsforhold

For virksomheder i selskabsform skal Merkur vide, hvem der er berettiget til at disponere over kontoen. Dette sker gennem dine vedtægter og udskrift af virksomhedens protokol, med oplysning om bestyrelsens sammensætning og fuldmagtsforholdene. Virksomheder i selskabsform, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal indsende en udskrift herfra. Ændringer i disse forhold skal straks meddeles Merkur. Ved kontooprettelsen skal virksomhedens CVR-nummer desuden oplyses.