Foreningskonto

Er du kasserer eller bestyrelsesmedlem i en mindre forening følger ofte en række administrative opgaver med såsom administration af kontingenter, tilskud og løbende udgifter. Det kan derfor være en fordel at oprette en Foreningskonto, hvor I nemt kan følge med i og styre foreningens økonomi.

Fakta om Foreningskonto

  • Primært til mindre foreninger
  • Man skal være kunde i Merkur for at kunne oprette en Foreningskonto
  • Der kan tilknyttes BetalingsService
  • I kan overføre penge til andre konti - både i Danmark og i udlandet
  • I kan selv administrere kontoen med Merkur Netbank

Administration af medlemskontingenter mv.

I kan tilbyde jeres medlemmer at betale kontingenter mm. via fortrykte indbetalingskort eller tilbyde tilmelding til Betalingsservice via NETS.

Tegningsforhold

Tegningsforhold skal dokumenteres overfor Merkur gennem kopi af vedtægter og protokol med bestyrelsens sammensætning. Desuden skal vi se eventuelle fuldmagter.
Ændringer i disse forhold skal straks meddeles Merkur. Ved kontooprettelsen skal kassererens eller formandens CPR-nummer desuden oplyses med mindre foreningen har eget CVR-nr.