Institutionskonto

Merkur har i mange år arbejdet med opholdssteder og andre institutioner. Vi har derfor en stor viden på området og kan derfor levere en velkvalificeret økonomisk rådgivning og en kontoform, der er tilpasset de fleste institutioners behov.

Fakta om Institutionskonto

  • Der kan knyttes en kassekredit til kontoen
  • Der kan knyttes Visa/Dankort til kontoen
  • Der kan tilknyttes BetalingsService
  • I kan overføre penge til andre konti - både i Danmark og i udlandet
  • I kan administrere lønoverførsler fra kontoen

Mulighed for beboerkonti

Driver I et opholdssted, tilbyder Merkur også almindelige lønkonti, som evt. kan administreres i samarbejde med opholdsstedet, til beboerne. Til beboere, der ikke selv er i stand til at styre deres økonomi, tilbyder Merkur også særlige beboerkonti

Tegningsforhold

Tegningsforhold skal dokumenteres overfor Merkur gennem kopi af vedtægter og protokol med bestyrelsens sammensætning. Desuden skal vi se eventuelle fuldmagter til at disponere over institutionens midler. Ændringer skal meddeles Merkur. Ved kontooprettelsen skal institutionens CVR-nummer desuden oplyses.