Erhvervskredit

En erhvervskredit i Merkur finansierer jeres virksomheds daglige drift, dvs. varekøb, løbende omkostninger og tilgodehavender hos jeres kunder.

Fakta om erhvervskredit

  • Kreditten finansierer virksomhedens daglige drift
  • Fleksibel finansiering og likviditetsreserve
  • Merkur yder kun erhvervskredit til virksomheder og institutioner, der arbejder inden for bæredygtig og miljøvenlig produktion, det sociale område, kultur eller undervisning. Læs mere om, hvilke typer virksomheder, vi finansierer

Gennemsigtighed

Får I bevilget et lån eller en kredit gennem Merkur, forpligtes virksomheden samtidig til at optræde på hjemmesiden www.minepengegørgavn.dk. Det gør I, da vi i Merkur lægger vægt på gennemsigtighed i bankvirksomheden. Vi ønsker, at alle skal kunne følge med i, hvad deres penge bliver brugt til, mens de er placeret på en konto hos os. Derfor offentliggør vi samtlige virksomheder og institutioner, som Merkur yder lån eller kredit til på hjemmesiden www.minepengegørgavn.dk.

Kontakt din erhvervsrådgiver i Merkur for at høre mere om erhvervskredit.

Renten

Navn Rente Debitorrente Forudsætning Kommentar
Kredit til erhverv og institutioner 3,25-13,00% 3,29-13,65% - Variabel rente
 

Renten beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt ved udgangen af hvert kvartal. 

Renten fastsættes af Merkur inden for det anførte interval. Merkur fastsætter renten ud fra en samlet vurdering af jeres virksomheds drift, kapitalforhold og de stillede sikkerheder. Princippet er: Jo mindre risiko og jo mindre behov for opfølgning fra Merkurs side, des lavere er renten.

I forbindelse med de fleste lånetyper skal låntager være andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse over 100.000 kr. Den maksimale andelstegning ved låntegning er 200.000 kr. (kursværdi) for virksomheder og institutioner. Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden