Erhvervslån

Et Erhvervslån i Merkur kan bruges til at finansiere din virksomheds investeringer i f.eks. maskiner, bygninger eller produktudvikling. Erhvervslånet finansierer oftest ikke den daglige drift, men er en investering.

Fakta om erhvervslån

Realkreditlån

Har I brug for lån til finansiering af bygninger, kan et realkreditlån være den bedste og billigste løsning for jeres virksomhed. Når det gælder realkreditlån samarbejder Merkur med Nykredit (herunder Totalkredit), DLR kredit og LR Kredit, så vi kan tilbyde vores erhvervskunder den bedste løsning.

Gennemsigtighed

Får I bevilget et lån gennem Merkur, forpligtes virksomheden samtidig til at optræde på hjemmesiden www.minepengegørgavn.dk. Det gør I, da vi i Merkur lægger vægt på gennemsigtighed i bankvirksomheden. Vi ønsker, at alle skal kunne følge med i, hvad deres penge bliver brugt til, mens de er placeret på en konto hos os. Derfor offentliggør vi samtlige virksomheder og institutioner, som Merkur yder lån til på hjemmesiden www.minepengegørgavn.dk.

Kontakt din erhvervsrådgiver i Merkur for at høre mere om jeres virksomheds muligheder for at opnå lån i Merkur.

Renten

Navn Rente Debitorrente Forudsætning Kommentar
Lån til erhverv og institutioner 3,25-13,50% 3,29-14,20% - Variabel rente
 

Renten beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt ved udgangen af hvert kvartal. 

Renten fastsættes af Merkur inden for det anførte interval. Merkur fastsætter renten ud fra en samlet vurdering af jeres virksomheds drift, kapitalforhold og de stillede sikkerheder. Princippet er: Jo mindre risiko og jo mindre behov for opfølgning fra Merkurs side, des lavere er renten.

I forbindelse med de fleste lånetyper skal låntager være andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse over 100.000 kr. Den maksimale andelstegning ved låntegning er 200.000 kr. (kursværdi) for virksomheder og institutioner. Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden