Skadesforsikring

Merkur har indgået samarbejde med ALKA der tilbyder skadesforsikringsprodukter til vores erhvervskunder. På erhvervsområdet har ALKA specialiseret sig i institutioner, højskoler, foreninger og private børnehaver, vuggestuer og skoler.

Henvisningsaftalen

Når I skal drøfte forsikringer er det vigtigt, at I får en enkel og klar rådgivning. Merkurs medarbejdere er ikke uddannet til at rådgive om forsikringer. Derfor er aftalen mellem ALKA og Merkur, at Merkur alene henviser kunderne til ALKA. Al samtale om muligheder, dækninger med mere sker med ALKA. 

Giver Merkur indtægter, uden at det koster jer ekstra

Hver gang en kunde bliver henvist til ALKA via Merkur eller vores hjemmeside modtager Merkur et honorar fra ALKA.

Ønsker I at få et overblik over jeres muligheder så kontakt jeres rådgiver i Merkur.

Om ALKA

ALKA ejes i stor udstrækning af fagforbund og dermed mere end 1 million medlemmer. ALKA arbejder for at skabe enkle, gennemskuelige og billige forsikringer til kunderne. Det kan ske fordi ALKA ikke skal skabe et stort overskud til ejerne, men er til for forsikringstagerne. Samtidigt har ALKA stor fokus på kundetilfredshed og er blandt de selskaber med de mest tilfredse kunder.