Ansvarlig Pension

Ansvarlig Pension er en unik firmapensionsordning, som tilbydes i et samarbejde mellem Merkur Andelskasse og AP Pension. Ansvarlig Pension gør det muligt at spare op til pension og få en høj grad af forsikringsdækning, samtidig med at pensionsmidlerne arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling.

Hvem kan oprette Ansvarlig Pension?

Ansvarlig Pension er en attraktiv firmapension til virksomheder eller organisationer, som ønsker at tilbyde sine medarbejdere en bæredygtig firmapension, som fra første pensionskrone gør en forskel.

Hvordan fungerer Ansvarlig Pension?

Ansvarlig Pension består af en forsikringsdel og en opsparingsdel. Med Ansvarlig Pension er jeres medarbejdere dækket, hvis de bliver syge og ikke længere kan arbejde, eller hvis de får en kritisk sygdom. Medarbejderens nærmeste pårørende er også sikret, hvis medarbejderen dør før pensions-
alderen.

Hvor investeres pengene?

Ansvarlig Pension giver den enkelte medarbejder mulighed for at investere sine pensionsmidler etisk og bæredygtigt. Det er op til den enkelte, hvordan pengene investeres. I Merkur mener vi, at investeringer både bør give et fornuftigt afkast til medarbejderen, men samtidig skabe en langsigtet samfundsmæssig værdi. Derfor tilbyder Merkur og AP Pension en palet af bæredygtige investeringer inden for vedvarende energi, mikrofinans, etisk screenede aktier samt virksomheds- og statsobligationer. Medarbejderne kan vælge at benytte disse etiske investeringsmuligheder, men har også mulighed for at vælge blandt de andre investeringsprodukter, som indgår i AP Pensions investeringsunivers.

Læs mere om bæredygtige investeringsmuligheder

Om AP Pension

AP Pension er et uafhængigt, demokratisk ledet og kundeejet pensionsselskab, der har rødder tilbage til andelsbevægelsen i begyndelsen af forrige århundrede, hvilket gør dem til en ideel samarbejdspartner for Merkur. Læs mere om AP Pension på www.appension.dk

Vil vide mere?

Kontakt Merkur på +45 7027 2706 og aftal et møde med en pensionskonsulent. Mødet kan afholdes hos jer.