Ratepension for selvstændige

For mange selvstændigt erhvervsdrivende, herunder landmænd, er virksomheden lig pensionsopsparingen. Det kan være risikabelt og derfor kan det betale sig at supplere opsparingen i virksomheden eller landbruget med en pensionsopsparing.

I Merkur kan vi tilbyde selvstændige en ratepension, som er en pension, der deles op i bidder over en periode på mellem 10 og 30 år. Det er dermed en pension, som sikrer dig en løbende indtægt. 

Fakta om Ratepension

 • Du må indbetale op til 54.700 kr. pr. år på din ratepension (2018).
 • Ratepensionen udbetales løbende over en valgfri periode på mellem 10 og 30 år.
 • En ratepension kan oprettes frem til 20 år efter du har opnået din pensionsudbetalingsalder. Find din pensionsalder her
 • Du kan tilknytte personforsikringer, så du og din familie er sikret, hvis du mister din erhvervsevne eller falder bort.
 • Du kan tilkoble en overløbslivrente, hvis du indbetaler mere end loftet tillader. Læs mere om livrente


Merkur indberetter de indbetalte beløb til SKAT. Du skal dog selv sørge for, at kontrollere din fortrykte årsopgørelse, for at sikre at du får fradrag for dine private indbetalinger.

Fradragsloft

Fra og med indkomståret 2015 er selvstændige erhvervsdrivende omfattet af det almindelige fradragsloft på en ratepension, men har stadig mulighed for at udnytte 30% reglen på en livsvarig livrente.
Man kender ofte ikke overskuddets præcise størrelse inden årets udgang, så derfor skal din revisor kontaktes for at vurdere, hvad der er muligt at indbetale på din ratepension inden årets udløb.

Ophørspension for virksomhedsejere

 • Du kan opnå en skattefordel ved at indskyde penge på en Ophørspension, når du har solgt eller virksomheden på anden måde overdrages.
 • Du skal ved ophør af din virksomhed bl.a. betale skat af avancer, genvundne afskrivninger, fortjeneste m.m. Du kan i stedet betale skatten helt eller delvist, i takt med at pensionen udbetales og det vil ofte være til en lavere skattesats.
 • Du kan oprette en ophørspension hvis du er over 55 år og hvis du har drevet selvstændig virksomhed i 10 år inden for de sidste 15 år.
 • Din samlede indbetaling må ikke overstige 2.743.700 kr. (2018). Ved afståelse af din virksomhed, kan du maksimalt indbetale et beløb, der svarer til den skattepligtige fortjeneste ved salget før betaling af arbejdsmarkedsbidrag.
 • Der er fuldt fradrag for indskuddet. Beløbet kan fradrages i afståelsesår, hvis indbetalingen foretages senest 1. juli i det følgende kalenderår.
 • Du kan tidligst påbegynde udbetaling 5 år efter første indbetaling.
 • Udbetalingen sker i årlige rater over min. 10 år.

Investering

I stedet for at lade dine penge stå på kontoen, kan du også vælge at investere din pensionsopsparing, hvis du ønsker et højere afkast. I Merkur tilbyder vi forskellige muligheder for at investere dine penge i bæredygtige og etisk screenede investeringsfonde. Læs mere om at investere her

Kontakt os, hvis du vil vide mere om dine muligheder, når det gælder pension.