Legitimation

Som led i den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er Merkur iflg. lovgivningen forpligtet til at kunne dokumentere alle vores kunders identitet og adresse.

Både fysiske personer og juridiske enheder (f.eks. virksomheder) herunder fuldmagtshavere og kautionister skal legitimere sig.

Merkur skal identificere virksomheden (navn, adresse, CVR-nr.) og de personer (navn, adresse, CPR-nr.), der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden (”reelle ejere”) samt indhente legitimationsoplysninger herfor.

De oplysninger, der skal dokumenteres, afhænger af, i hvilken form virksomheden er organiseret.

Reelle ejere

Er der fysiske personer, som ejer eller kontrollerer mere end 25% af virksomhedens ejerandele eller stemmerettigheder, skal disse personer legitimeres. Det kan ske ved, at vi modtager kopi af:

 • gyldigt EU-kørekort eller pas
 • samt dansk sundhedskort

Virksomheder

– A/S, ApS, A.M.B.A., S.M.B.A. samt erhvervsdrivende fonde og foreninger, der er registreret i erhvervsstyrelsen

 • udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Interessentskaber – I/S

 • udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • interessentskabskontrakt

Enkeltmandsvirksomheder

 • udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Foreninger og fonde, der ikke har et CVR-nr.

Udover navn og adresse på foreningen eller fonden skal navne på ledelsen og/eller forretningsfører med angivelse af CPR-nr. dokumenteres. Det kan ske ved at vi modtager kopi af:

 • seneste referat fra generalforsamling eller stiftelsesdokument indeholdeholdende navne og CPR-nr. på ledelsen, underskrevet af stifterne eller hele bestyrelsen samt bekræftet af dirigenten eller enhedens advokat
 • vedtægter med tegningsregler
 • gyldigt pas eller EU-kørekort samt sundhedskort på de tegningsberettigede

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med dokumentation ud over det anførte.

Andelsboligforeninger og ejerforeninger

Udover navn og adresse på foreningen skal navne på ledelsen og/eller forretningsfører med angivelse af CPR-nr. dokumenteres. Det kan ske ved, at vi modtager kopi af:

 • vedtægter eller stiftelsesdokument inkl. tegningsregler
 • seneste referat fra generalforsamling hvoraf identitet på bestyrelsesmedlemmer fremgår
 • gyldigt pas eller EU-kørekort samt sundhedskort på de tegningsberettigede

Legitimationskravene gælder også nuværende kunder

Lovkravet medfører, at vi også skal indhente legitimation hos vores nuværende kunder, såfremt der mod forventning ikke tidligere er indhentet legitimation som nævnt ovenfor.