Handelsbetingelser

Der gælder fælles EU-regler for handel med finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Du kan få et overblik over de væsentligste dele af reglerne her. Nederst på siden finder du alle relevante dokumenter og handelsbetingelser vedrørende værdipapirhandel gennem Merkur.

Formalisering af rådgivningen

Formålet med de fælles EU-regler er at fastlægge dine og vores væsentligste rettigheder og pligter i forbindelse med vores eventuelle ydelse af investeringsrådgivning til dig, og vores udførelse eller formidling af ordrer afgivet af dig uden investeringsrådgivning.

Forskellig kategorisering af kunder

Rettigheder og forpligtelser er afhængige af, om du er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde. Forskellen på detailkunder og professionelle kunder ligger primært i kravene til informationsniveau og graden af beskyttelse i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Stort set alle vores privat- og erhvervskunder vil blive kategoriseret som detailkunder.

Investeringsrådgivning og investeringsprofil

For at kunne rådgive dig om investering, skal vi kende din investeringsprofil, og for at kunne fastlægge denne skal vi bruge tilstrækkelige oplysninger fra dig. Vi fastlægger din investeringsprofil ved sammen med dig at gennemgå din økonomiske situation, herunder din investeringshorisont, risikovillighed, risikoevne, risikoprofil og formålet med investeringen. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker samt dit kendskab og erfaring på investeringsområdet.

Hvis der sker ændringer

Hvis din økonomi, investeringsformål, tidshorisont, risikovillighed eller andre væsentlige forudsætninger ændrer sig, skal du kontakte Merkur, så vi kan opdatere din investeringsprofil.

Særligt for virksomheder

Når en virksomhed investerer, indberetter Merkur en lang række informationer til myndighederne. For bedre at kunne identificere den enkelte virksomhed, skal alle virksomheder, som handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, derfor have en såkaldt LEI-kode. Du kan læse mere om LEI koder her. 

Central Investorinformation

Nedenfor finder du central og væsentlig investorinformation for værdipapirer, der kan handles gennem Merkur.

Triodos Renewables Europe Fund
Triodos Microfinance Fund - akkumulerende
Triodos Microfinance Fund - udbyttebetalende
Triodos Euro Bond Impact Fund - akkumulerende
Triodos Euro Bond Impact Fund - udbyttebetalende
Triodos Global Equities Impact Fund - akkumulerende
Triodos Global Equities Impact Fund - udbyttebetalende
Triodos Pioneer Impact Fund
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral - akkumulerende
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral - udbyttebetalende
SDG Invest
Sparinvest korte obligationer
Sparinvest mellemlange obligationer
Sparinvest lange obligationer
Maj Invest Global Sundhed
Sparinvest Ethical Global Value

Faktaark

Nedenfor kan du finde fakta om værdipapirhandel gennem Merkur. Klik på linket for at downloade.

Børsnoterede aktier
Unoterede aktier
Obligationer, ikke komplekse (grøn)
Obligationer, ikke komplekse (gul)
Investeringsforeningsbeviser
Kapitalforeninger (rød)
Fakta om Merkur Andele

Handelsbetingelser 

Nedenfor kan du finde handelsbetingelser og priser ved værdipapirhandel gennem Merkur.