Investeringsservices i Merkur

Merkur yder ikke-uafhængig investeringsrådgivning om investeringsbeviser fra Triodos, Spar Invest, Maj Invest og SDG Invest, og modtager formidlingsprovision herfor.

Kunder med investeringsbeviser fra de nævnte samarbejdspartnere, som ligger  i depot i Merkur tilbydes såkaldte ’kvalitetsforbedrende investeringsservices’, som er proportional med den forventede provisionsindtjening på kundens aktuelle beholdning.

En nærmere beskrivelse af de tilbudte investeringsserviceydelser findes i dokumentet nedenfor.