Priser og provisioner

Formidlingsprovision

Merkur modtager formidlingsprovision ved handel med investeringsforeningsbeviser fra vores samarbejdspartnere; Sparinvest, Majinvest og Triodos Investment Management.

Du kan finde alle provisionssatserne her:

Provisionslisten. 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Når du handler investeringsforeningsbeviser, betaler du omkostninger til den investeringsafdeling, som du investerer i. Omkostningerne er benævnt ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) og giver et samlet overblik over, hvad du som investor betaler for, når du investerer igennem investeringsforeninger.
Omkostningerne er indregnet i den kurs, du handler til i Merkur.  
ÅOP for Merkurs samarbejdspartnere findes ligeledes i linket ovenfor under "Formidlingsprovision." 

Indirekte handelsomkostninger (IHO)

Investeringsforeninger og pengeinstitutter forpligter sig endvidere til altid at oplyse om investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger i forbindelse med ÅOP.
De indirekte handelsomkostninger er de omkostninger, som opstår, når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger i forbindelse med formueplejen. Det tal skal nu vises sammen med ÅOP.

Det nye nøgletal ”indirekte handelsomkostninger” oplyses eksempelvis således:
ÅOP 1,50 % (+ 0,1 % i indirekte handelsomkostninger)

Du kan se en samlet oversigt over ÅOP samt IHO i alle investeringsforeninger i Danmark ved at klikke her.

Omkostningseksempler:

Merkur har udviklet vejledende omkostningseksempler ved handel med udvalgte typer af værdipapirer, som typisk handles i Merkur. Omkostningseksemplerne ses længere nede på siden.

Merkurs prisliste:

I Merkurs prisliste finder du information kurtagesatser og diverse depotgebyrer.