Priser og provisioner

Formidlingsprovision

Merkur modtager formidlingsprovision ved handel med investeringsforeningsbeviser fra vores samarbejdspartnere; Sparinvest, Majinvest, SDG Invest og Triodos Investment Management.

For at være berettiget til at modtage formidlingsprovision tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services.
Hvilke services man som kunde er berettiget til, afhænger af, hvor stor tredjepartsbetalingen er. Som kunde er du til enhver tid velkommen til at henvende dig på mail til; investering@merkur.dk, som kan oplyse hvilke kvalitetsforbedrende services, der gælder for dig.

Du kan finde alle provisionssatserne her:

Provisionslisten. 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Når du handler investeringsforeningsbeviser, betaler du omkostninger til den investeringsafdeling, som du investerer i. Omkostningerne er benævnt ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) og giver et samlet overblik over, hvad du som investor betaler for, når du investerer igennem investeringsforeninger.
Omkostningerne er indregnet i den kurs, du handler til i Merkur.  
ÅOP for Merkurs samarbejdspartnere findes ligeledes i linket ovenfor under "Formidlingsprovision." 

Indirekte handelsomkostninger (IHO)

Investeringsforeninger og pengeinstitutter forpligter sig endvidere til altid at oplyse om investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger i forbindelse med ÅOP.
De indirekte handelsomkostninger er de omkostninger, som opstår, når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger i forbindelse med formueplejen. Det tal skal nu vises sammen med ÅOP.

Det nye nøgletal ”indirekte handelsomkostninger” oplyses eksempelvis således:
ÅOP 1,50 % (+ 0,1 % i indirekte handelsomkostninger)

Du kan se en samlet oversigt over ÅOP samt IHO i alle investeringsforeninger i Danmark ved at klikke her.

Omkostningseksempler

Merkur har udviklet vejledende omkostningseksempler ved handel med udvalgte typer af værdipapirer, som typisk handles i Merkur. Omkostningseksemplerne ses længere nede på siden.

Merkurs prisliste

I Merkurs prisliste finder du information kurtagesatser og diverse depotgebyrer.