Beskatning af Maj Invests investeringsforeninger

Skatteregler for private, der investerer i Maj Invest investeringsforeninger.

Beskatningsprincip: Regler for realisationsprincippet

Beskatning sker i det år, hvor værdipapiret sælges.

Investeringsforeninger

Global Sundhed.

Midler under virksomhedsskatteordningen kan ikke placeres i ovenstående afdeling, da den er udbyttebetalende.

Ved gevinst

Beskatning sker af forskellen mellem købs- og salgspris. Gevinster beskattes som aktieindkomst, 27% op til 54.000 kr. og 42% derudover (2019). 
Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis.

Ved tab

Beskatning sker af forskellen mellem købs- og salgspris.
Tab ved afståelse beskattes ligeledes som aktieindkomst, dvs. modregning i øvrige avancer eller fremføring til modregning i avancer i efterfølgende år.


Vi henviser i øvrigt til Maj Invests hjemmeside