Beskatning af Sparinvest obligationer

Skatteregler for private, der investerer i Sparinvest investeringsforeninger.

BESKATNINGSPRINCIP: REGLER FOR REALISATIONSPRINCIPPET

Beskatning sker i det år, hvor værdipapiret sælges. 

Investeringsforeninger

Korte obligationer
Mellemlange obligationer
Lange obligationer

Midler under virksomhedsskatteordningen kan ikke placeres i ovenstående afdelinger da de er udbyttebetalende.

Ved gevinst

Beskatning sker af forskellen mellem købs- og salgspris. Gevinster beskattes som kapitalindkomst med maksimalt 42 % (2019)* 
Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis.

Ved tab

Beskatning sker af forskellen mellem  købs- og salgspris. Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis.

Nettotab er fradragsberettigede direkte i kapitalindkomsten.*

Der henvises i øvrigt til Sparinvest hjemmeside


BESKATNINGSPRINCIP: REGLER FOR LAGERBESKATNING


Investeringsforeninger

Ethical Global Value EUR
Ethical Emerging Markets Value EUR

Ved gevinst

Beskatning sker som lagerbeskatning. Det vil sige, at forskellen mellem værdien primo året (eller den dato, hvor du har købt værdipapiret) og værdien ultimo året (eller den dato, hvor du har solgt værdipapiret) er skattepligtig. Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis.

Gevinster beskattes som kapitalindkomst med maksimalt 42 % (2019).*

VED TAB

Beskatning sker som lagerbeskatning. Det vil sige, at forskellen mellem værdien primo året (eller den dato, hvor du har købt værdipapiret) og værdien ultimo året (eller den dato, hvor du har solgt værdipapiret) er skattepligtig. Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis. Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis.

Nettotab er fradragsberettigede direkte i kapitalindkomsten.* 

Der henvises i øvrigt til Sparinvest hjemmeside

*Positiv kapitalindkomst: Der er en bundgrænse på 44.800 kr. (2019) (dobbelt for ægtefæller). Positiv nettokapitalindkomst inden for bundgrænsen belastes ikke med topskat på 15 %. Dermed bliver skatten af positiv nettokapitalindkomst inden for grænsen kun ca. 37%, mens nettokapitalindkomst over grænsen beskattes med maksimalt 42,0 % (2019) Begge forhøjes evt. med tillæg af kirkeskat.
Negativ kapitalindkomst: Skatteværdien af negativ kapitalindkomst vil ligge på højst 32,95%.