Maj Invest Global Sundhed

Merkur samarbejder med Maj Invest for at kunne tilbyde investering i etiske aktier som et supplement til Triodos fondene og andele i Merkur Andelskasse.

Fakta om Maj Invest Global Sundhed

  • Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede aktier inden for blandt andet medicinal-, medikoteknik- og bioteknologisektoren og sektoren for sundhedsydelser. Herudover aktier i selskaber med betydelig aktivitet indenfor miljø- og klimaområdet, herunder i selskaber som gør en særlig indsats for at forbedre produkter og produktionsmetoder i forhold til miljø og klima.
  • Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i foreningens forskellige børsnoterede aktieporteføljer med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes etiske ansvar. Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer. Dette omfatter etik, social og miljømæssig ansvarlighed samt corporate governance.
  • Den løbende overvågning sker i samarbejde med den nordiske konsulentvirksomhed GES Investment Services Danmark A/S (GES), der løbende overvåger ESG-forholdene (environment, social, governance) i de selskaber, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens porteføljer.
  • Porteføljen henvender sig til investorer med mere end 4 års tidshorisont.

Du kan læse mere om Global Sundhed i faktaarket
Læs central investorinformation for Maj Invest Global Sundhed

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Aktier i Maj Invest Global Sundhed ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.