Hjælp os med at skabe et bæredygtigt samfund

Du køber økologiske gulerødder, men hvad laver dine penge, når du ikke bruger dem? Når du investerer 1.000 kr. i Merkur Andelskasse, kan vi låne 6.000 kr. ud til virksomheder, der gør en forskel.

Understøt verdensmålene

Som andelshaver i Merkur er du med til at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Mange af de værdier, som Merkur bygger på, er i høj grad afspejlet i de 17 verdensmål og vi har i mere end 35 år arbejdet på at skubbe samfundet i en mere bæredygtig og socialt retfærdig retning.

Mange af de virksomheder, som er kunder i Merkur, har endnu ikke selv sat ord på, at de arbejder konkret med verdensmålene, men dykker man ned i deres dna, så er det præcis det, de gør. De penge, du investerer i Merkur Andele, gør det muligt for Merkur at låne ud til disse virksomheder, og på den måde er du med til at hjælpe den bæredygtige udvikling på vej. 

Afkast

Andelenes værdi (kurs) fastsættes med baggrund i Merkurs resultater. Har Merkur et år f.eks. et overskud, der forrenter den samlede egenkapital med 4 %, vil andelenes værdi blive opskrevet tilsvarende. Omvendt falder kursen, hvis Merkur har underskud. Merkur har en målsætning om at give et fair afkast på 4-7 % p.a. Kursgevinsten udbetales først den dag du sælger dine andele igen.

Den aktuelle pris pr. andel er 1.785,00 kr. (30.04.2019) 

Giv dine penge mening - bliv andelshaver

Hvis du ønsker, at dine penge skal være med til at gøre en forskel, er en investering i Merkur Andele en rigtig effektiv måde at skabe forandring på.

Kontakt os på 70 27 27 06, eller skriv en mail til investering@merkur.dk, hvis du vil være andelshaver, eller hvis du vil vide mere.

Fakta om Merkur Andele

  • Andelskapital er en forudsætning for, at Merkur kan låne penge ud
  • Du får stemmeret på generalforsamlingen – alle andelshavere har én stemme uanset antallet af andele
  • Der sker løbende køb og salg af andele, og normalt vil andele kunne omsættes indenfor få dage eller uger. Ved salg af  andele for et større beløb kan der gå længere tid, da der skal være købere til andelene, før de kan sælges.
  • Andelskapital er risikovillig kapital og er ikke dækket af Garantiformuen. Merkur gør meget for at begrænse risikoen. Vi har en forsigtig udlånspolitik, der er baseret på en langsigtet vurdering af projekternes styrke økonomisk, miljømæssigt og socialt. Vi arbejder med en høj grad af sikkerhedsstillelse og er grundige ved vurderingen af deltagernes ansvarlighed. Vi foretager ikke spekulation, hverken i valuta eller værdipapirer. Merkur er som alle andre danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet.
  • I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Merkur Andele ligger i kategorien gul. Læs mere om risikomærkningen her

Finanskalender

Herunder kan du se, hvornår kursen på Merkur Andele fastsættes af bestyrelsen. Andelskursen offentliggøres på den følgende bankdag. 

28. august 2019
30. oktober 2019
3. marts 2020
29. april 2020
26. august 2020
30. oktober 2020

Udvikling i pris pr. andel for Merkurs Andele målt i endelig årskurs. Historiske resultater er ikke garanti for fremtidige resultater.

Udvikling i pris pr. andel for Merkurs Andele målt i endelig årskurs. Historiske resultater er ikke garanti for fremtidige resultater.

Infografik: Hvad betyder det at være andelshaver i Merkur?

Infografik: Hvad betyder det at være andelshaver i Merkur?