Merkur Udviklingslån A/S

Når du investerer i Merkur Udviklingslån A/S, er du med til at skabe bedre lånemuligheder for bæredygtige virksomheder i tredje verdenslande. Der er et stort behov for bedre lånemuligheder for mindre og mellemstore virksomheder i udviklingslande. Virksomhederne støder ofte på en finansiel mur, når de skal etablere eller udvide deres aktiviteter.

Fakta om Merkur Udviklingslån A/S:

  • Yder lån til små og mellemstore virksomheder i tredje verdens lande
  • Virksomhederne er økologisk, biodynamisk, FSC eller fairtrade certificerede eller de arbejder med vedvarende energi og lign.
  • Afkastmål på 5-6 % p.a. til investorerne
  • Aktierne i Merkur Udviklingslån kan kun handles gennem Merkur Andelskasse
  • Der kan handles aktier to gange om året; efter aflæggelse af helårs- og halvårsregnskab
  • Uden for handelsvinduerne kan du lægge købs- og salgsønsker på en venteliste

Afkast og risiko

Kursen fastsættes af Merkur Udviklingslån A/S ud fra aktiens indre værdi (dvs. de faktisk opnåede resultater). Aktien er en investeringsmulighed for dig, der har penge tilovers til en langsigtet investering og kan tåle at løbe en risiko.

Om Merkur Udviklingslån A/S

Der er ofte begrænset fokus på mindre virksomheder og bæredygtig udvikling hos lokale banker i tredje verdenslande. Lånene har for kort løbetid – oftest maksimalt 12 måneder – og renterne er alt for høje i forhold til den reelle kreditrisiko; 25 – 40 % p.a. eller mere.

Merkur Udviklingslån A/S hjælper kreditværdige virksomheder og kooperativer videre med lån på fair vilkår. Lånestørrelsen er typisk på 300.000 – 500.000 kr. og løbetiden på 3-5 år, maksimalt 10 år.

Merkur Udviklingslån A/S har en anden målgruppe end de meget omtalte mikrolån. Mikrolån finansierer typisk mikro-iværksættere, der er enmandsvirksomheder eller højst ansætter en håndfuld mennesker. Ved at investere i Merkur Udviklingslån er du med til at fremme virksomheder og kooperativer, som ansætter et stort antal mennesker. Du er dermed med til at skabe yderligere aktivitet i lokalsamfundene. På længere sigt kan lånet fra Merkur Udviklingslån A/S forbedre virksomhedernes stilling overfor lokale banker.

Læs mere på www.merkurdevelopmentloans.dk

Kontakt din rådgiver i Merkur eller skriv til investering@merkur.dk, hvis du ønsker at vide mere.

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Aktier i Merkur Udviklingslån A/S ligger i kategorien rød, da det drejer sig om unoterede aktier.
Lovgivningen definerer et produkt som rødt, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue. 
De mest almindelige røde produkter er pantebreve, unoterede aktier og anparter samt finansielle instrumenter så som optioner, futures, swaps osv. 
Bemærk, at det ved aktier i Merkur Udviklingslån A/S ikke er muligt at tabe mere end det investerede beløb. Læs mere om risikomærkningen her