Bæredygtige investeringer i globale aktier

Kapitalforeningen SDG Invest gør det muligt for dig at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber. Kapitalforeningen investerer udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling

FNs 193 medlemsstater har formuleret og vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som har til formål at fremtidssikre vores planet og livet for vores kommende generationer. FNs verdensmål forkortes også SDG fra den engelske betegnelse Sustainable Development Goals. Du kan læse mere om, hvordan SDG Invest bruger verdensmålene i deres udvælgelse af selskaberne, der investeres i, på www.sdginvest.dk 

Fakta

  • Mulighed for at opnå et attraktivt afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber med høj økonomisk kvalitet
  • Porteføljen består af 50-100 bæredygtige globale selskaber (høj spredning)
  • De udvalgte selskaber har gennemført en omfattende SDG-screening
  • Målrettet den langsigtede investor med minimum 4 års investeringshorisont uden behov for udbytte (akkumulerende)
  • Værdibeviserne er udstedt i en stykstørrelse på DKK 10.000

Kontakt Merkur på 70 27 27 06 eller på investering@merkur.dk, hvis du ønsker at investere i SDG Invest eller blot vil høre mere om bæredygtige investeringer.

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød.
Kapitalforeningen SDG Invest ligger i kategorien gul: Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkning


Væsentlig Investorinformation
Supplerende investorinformation 
Faktaark