Sparinvest Ethical Emerging Markets Value

Merkur samarbejder med Sparinvest for at kunne tilbyde investering i etiske aktier som et supplement til Triodos fondene og andele i Merkur Andelskasse.

FAKTA OM SPARINVEST ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE

  • Afdelingen investerer i aktier i emerging markets. Emerging markets dækker over lande, der er i økonomisk udvikling, heriblandt Rusland, Indien og Kina.  
  • Konsulenthuset Ethix SRI Advisors udfører en uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester, samt produktion af tjæresand og termisk kul.
  • Afdelingen henvender sig til investorer med mere end 4 års tidshorisont.

Du kan læse mere om Sparinvest Ethical Emerging Markets Value i faktaarket. 

Læs central investorinformation for Sparinvest Ethical Emerging Markets Value. 

RISIKOMÆRKNING

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Aktier i Sparinvest Ethical Emerging Markets Value ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.