Sparinvest Ethical Global Value

Merkur samarbejder med Sparinvest for at kunne tilbyde investering i etiske aktier som et supplement til Triodos fondene og andele i Merkur Andelskasse.

Fakta om Sparinvest Ethical Global Value

  • Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier.
  • Konsulenthuset Ethix SRI Advisors udfører en uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen.
  • Afdelingen henvender sig til investorer med mere end 4 års tidshorisont.

Du kan læse mere om Sparinvest Ethical Global Value i faktaarket
Læs central investorinformation for Sparinvest Ethical Global Value

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Aktier i Sparinvest Ethical Global Value ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.