Sparinvest obligationer

Merkur samarbejder med Sparinvest for at kunne tilbyde investering i obligationer som et supplement til Triodos fondene og andele i Merkur Andelskasse.

Fakta om Sparinvest korte obligationer

 • Investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer
 • Kan suppleres med stats- og realkreditlignende obligationer i EUR
 • Op til 50% af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer
 • Porteføljen har en korrigeret varighed på 2-3 år
 • Den forholdsvis korte porteføljevarighed bevirker, at du som investor sjældent vil opleve store, pludselige kursudsving

Du kan læse mere om korte obligationer i faktaarket
Læs central investorinformation for Sparinvest korte obligationer

Fakta om Sparinvest mellemlange obligationer

 • Investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer
 • Kan suppleres med stats- og realkreditlignende obligationer i EUR
 • Op til 50% af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer
 • Porteføljen har en korrigeret varighed på 3-6 år

Du kan læse mere om mellemlange obligationer i faktaarket
Læs central investorinformation for Sparinvest mellemlange obligationer

Fakta om Sparinvest lange obligationer

 • Investerer primært i danske stats og realkreditobligationer
 • Kan suppleres med stats- og realkreditlignende obligationer i EUR
 • Op til 50% af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer
 • Porteføljen har en korrigeret varighed på 6 - 9 år
 • Afdelingen fokuserer på et langsigtet stabilt afkast

Du kan læse mere om lange obligationer i faktaarket
Læs central investorinformation for Sparinvest lange obligationer

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Alle de ovennævnte obligationer fra Sparinvest ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.