Triodos Euro Bond Impact Fund

Triodos Euro Bond Impact Fund investerer i virksomheds- og statsobligationer. Både virksomheder og lande bliver screenet efter en række etiske og bæredygtige principper, inden de bliver inkluderet i fondens portefølje.

Fakta om Triodos Euro Bond Impact Fund

  • Investerer i sunde virksomheder, der udviser miljømæssig og social ansvarlighed
  • Investerer i statsobligationer fra udvalgte lande
  • Lavere risiko end aktier og et stabilt afkast
  • Hører under kategorien samfundsansvarlige investeringer (SRI)

Læs mere om Triodos Euro Bond Impact Fund.

INVESTERINGEN ER SVANEMÆRKET

Triodos Euro Bond Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning. Læs om Svanemærkede investeringsfonde.

Aktieklasser og afkast

Der udbydes såvel akkumulerende som udbyttebetalende investeringsbeviser i Triodos Euro Bond Impact Fund. Vælger du at investere i et akkumulerende investeringsbevis, får du først udbyttet, den dag du vælger at sælge investeringsbeviset igen. Vælger du derimod et udbyttebetalende investeringsbevis får du udbetalt udbyttet årligt.

Se den aktuelle kurs for Triodos Euro Bond Impact Fund - akkumulerende
Se den aktuelle kurs for Triodos Euro Bond Impact Fund - udbyttebetalende

Se fakta og afkastudvikling for Triodos Euro Bond Impact Fund - akkumulerende her
Se fakta og afkastudvikling for Triodos Euro Bond Impact Fund - udbyttebetalende her

Når Triodos Investment Management, som administrerer Triodos Euro Bond Impact Fund screener virksomheder for at beslutte, om der skal investeres i en given virksomhed, anvendes først best-in-class screening og dernæst en række andre minimumskriterier. For eksempel fravælges virksomheder, der beskæftiger sig med våbenproduktion, atomkraft, miljøskadelige stoffer osv. Desuden stiller Triodos krav til, at virksomheder ikke kan sættes i forbindelse med korruption, menneskerettighedskrænkelser, lovovertrædelser, forurening, dyreforsøg, genmanipulation og industrielt landbrug (der er over 100 forskellige indikatorer).
I forhold til statsobligationer investerer Triodos Investment Management i lande hvis regeringer opfylder de højeste standarder for demokrati og som har underskrevet verdens vigtigste miljømæssige-, sociale- og menneskerettighedstraktater og konventioner.

Gennemsigtighed

Triodos Investment Management arbejder for en høj grad af gennemsigtighed i investeringsuniverset, hvorfor du altid kan følge med i, hvilke virksomheder og lande, der indgår i porteføljen. Du kan se porteføljen her.

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Triodos Euro Bond Impact Fund ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.

Central investorinformation - akkumulerende
Central investorinformation - udbyttebetalende

Triodos Euro Bond Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.

Triodos Euro Bond Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.