Triodos Global Equities Impact Fund

Gennem Triodos Global Equities Impact Fund kan du investere i børsnoterede selskaber, som kombinerer en stærk finansiel position med solide sociale og miljømæssige resultater.

Fakta om Triodos Global Equities Impact Fund

  • Investerer i sunde virksomheder, der udviser miljømæssig og social ansvarlighed
  • Påvirker store virksomheder til at skærpe bæredygtighedspraksissen
  • Risikospredning på tværs af sektorer og kontinenter
  • Hører under kategorien samfundsansvarlige investeringer (SRI)

Læs mere om Triodos Global Equities Impact Fund på Triodos hjemmeside.

Investeringen er Svanemærket

Triodos Global Equities Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning. Læs om Svanemærkede investeringsfonde.

Aktieklasser og afkast

Der udbydes såvel akkumulerende som udbyttebetalende investeringsbeviser i Triodos Global Equities Impact Fund. Vælger du at investere i et akkumulerende investeringsbevis, får du først udbyttet, den dag du vælger at sælge investeringsbeviset igen. Vælger du derimod et udbyttebetalende investeringsbevis udbetales udbyttet årligt. 

Se den aktuelle kurs for Triodos Global Equities Impact Fund - akkumulerende
Se den aktuelle kurs for Triodos Global Equities Impact Fund - udbyttebetalende

Se fakta og afkastudvikling for Triodos Global Equities Impact Fund - akkumulerende her 
Se fakta og afkastudvikling for Triodos Global Equities Impact Fund - udbyttebetalende her

Screening

Når Triodos Investment Management, som administrerer Triodos Sustainable Equity Fund screener virksomheder for at beslutte, om der skal investeres i en given virksomhed, anvendes først best-in-class screening og dernæst en række andre minimumskriterier. For eksempel fravælges virksomheder, der beskæftiger sig med våbenproduktion, atomkraft, miljøskadelige stoffer osv. Desuden stiller Triodos krav til, at virksomheder ikke kan sættes i forbindelse med korruption, menneskerettighedskrænkelser, lovovertrædelser, forurening, dyreforsøg, genmanipulation og industrielt landbrug (der er over 100 forskellige indikatorer).

Gennemsigtighed

Triodos Investment Management arbejder for en høj grad af gennemsigtighed i investeringsuniverset, hvorfor du altid kan følge med i, hvilke virksomheder, der indgår i porteføljen. Du kan se porteføljen her.

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Triodos Global Equities Impact Fund ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.

Central investorinformation - akkumulerende

Central investorinformation - udbyttebetalende

Triodos Global Equities Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.

Triodos Global Equities Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.