Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investerer i både aktier i bæredygtige virksomheder samt i virksomheds- og statsobligationer. Både virksomheder og lande bliver screenet efter en række etiske og bæredygtige principper, inden de bliver inkluderet i fondens portefølje.

Fakta om Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

  • Investerer i sunde virksomheder, der udviser miljømæssig og social ansvarlighed
  • Investerer i statsobligationer fra udvalgte lande
  • Spreder risikoen over både aktier og obligationer
  • Hører under kategorien samfundsansvarlige investeringer (SRI)

Læs mere om Triodos Impact Mixed Fund - Neutral.

INVESTERINGEN ER SVANEMÆRKET

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning. Læs om Svanemærkede investeringsfonde.

Aktieklasser og afkast

Der udbydes såvel akkumulerende som udbyttebetalende investeringsbeviser i Triodos Impact Mixed Fund - Neutral. Vælger du at investere i et akkumulerende investeringsbevis, får du først udbyttet, den dag du vælger at sælge investeringsbeviset igen. Vælger du derimod et udbyttebetalende investeringsbevis får du udbetalt udbytte årligt.

Se den aktuelle kurs for Triodos Impact Mixed Fund - Neutral - akkumulerende her 
Se den aktuelle kurs for Triodos Impact Mixed Fund - Neutral - udbyttebetalende her

Se fakta og afkastudvikling for Triodos Impact Mixed Fund - Neutral - akkumulerende her
Se fakta og afkastudvikling for Triodos Impact Mixed Fund - Neutral - udbyttebetalende her

Screening

Når Triodos Investment Management, som administrerer Triodos Impact Mixed Fund - Neutral screener virksomheder for at beslutte, om der skal investeres i en given virksomhed, anvendes først best-in-class screening og dernæst en række andre minimumskriterier. For eksempel fravælges virksomheder, der beskæftiger sig med våbenproduktion, atomkraft, miljøskadelige stoffer osv. Desuden stiller Triodos krav til, at virksomheder ikke kan sættes i forbindelse med korruption, menneskerettighedskrænkelser, lovovertrædelser, forurening, dyreforsøg, genmanipulation og industrielt landbrug (der er over 100 forskellige indikatorer).

I forhold til statsobligationer investerer Triodos Investment Management i lande hvis regeringer opfylder de højeste standarder for demokrati og som har underskrevet verdens vigtigste miljømæssige-, sociale- og menneskerettighedstraktater og konventioner.

Gennemsigtighed

Triodos Investment Management arbejder for en høj grad af gennemsigtighed i investeringsuniverset, hvorfor du altid kan følge med i, hvilke virksomheder og lande, der indgår i porteføljen. Du kan se porteføljen her.

Risikomærkning

Fra 1. juli 2011 gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.

 

Central investorinformation - akkumulerende
Central investorinformation - udbyttebetalende

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.