Triodos Microfinance Fund

Triodos Microfinance Fund investerer i mikrofinansinstitutter og banker i udviklingslande, som har fokus på lavindkomstgrupper og finansiering af deres virksomheder. Tæt på 30 procent af verdens befolkning har ikke mulighed for at oprette en konto, låne penge eller købe en forsikring. For mange mennesker er mikrolån derfor vejen til kapital og forbedrede levevilkår.

Fakta om Triodos Microfinance Fund

  • Bygger på 18 års erfaring med investering i mikrofinansinstitutter
  • En såkaldt impact investment, som har direkte social påvirkning, samtidig med at det giver dig et balanceret afkast
  • Investerer i mikrofinansinstitutter med fokus på den tredobbelte bundlinje: social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk indtjening
  • Engagerer sig aktivt i mikrofinansinstitutterne og følger dem tæt for at sikre, at de lever op til kravene

Du kan læse mere om Triodos Microfinance Fund på Triodos hjemmeside


Aktieklasser

Der udbydes såvel akkumulerende som udbyttebetalende investeringsbeviser i Triodos Microfinance Fund. Vælger du at investere i et akkumulerende investeringsbevis, får du først udbyttet, den dag du vælger at sælge investeringsbeviset igen. Vælger du derimod et udbyttebetalende investeringsbevis udbetales udbyttet årligt.

Afkast

Triodos Microfinance Fund har et afkastmål på 4-6% årligt efter omkostninger, beregnet over en syvårig periode. Afkastmålet er udtryk for et forventet afkast, men ikke et garanteret afkast.

Se den aktuelle kurs for Triodos Microfinance Fund - akkumulerende 
Se den aktuelle kurs for Triodos Microfinance Fund - udbyttebetalende

Se fakta og afkastudvikling for Microfinance Fund - akkumulerende her
Se fakta og afkastudvikling for Microfinance Fund - udbyttebetalende her

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Triodos Microfinance Fund ligger i kategorien rød:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at tabe mere end indskuddet ved investeringen, eller produkttyper, som kan være vanskelige at gennemskue. Blandt eksemplerne er unoterede aktier og pantebreve.
OBS! Ved Triodos investeringsprodukter i denne kategori er der ikke mulighed for at tabe mere end det investerede beløb. Læs mere om risikomærkning

Central investorinformation - akkumulerende
Central investorinformation - udbyttebetalende