Triodos Pioneer Impact Fund

Gennem Triodos Pioneer Impact Fund kan du investere i aktier i mindre og mellemstore børsnoterede virksomheder, der er engageret i innovative og banebrydende aktiviteter inden for bæredygtighed.

Fakta om Triodos Pioneer Impact Fund

Fonden investerer i nøje udvalgte børsnoterede virksomheder, som Triodos har identificeret som værende pionerer indenfor syv bæredygtige temaer:

  • Bæredygtig mad og landbrug
  • Bæredygtig transport og infrastruktur
  • Grøn energi
  • Cirkulær økonomi
  • Social integration og empowerment
  • Innovation indenfor bæredygtighed
  • Sundhed

Du kan læse mere om Triodos Pioneer Impact Fund på Triodos hjemmeside

Investeringen er svanemærket

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning. Læs om Svanemærkede investeringsfonde.

Afkast

Se den aktuelle kurs for Triodos Pioneer Impact Fund 

Se fakta og afkastudvikling for Triodos Pioneer Impact Fund - akkumulerende her

Screening

Når Triodos Investment Management, som administrerer Triodos Pioneer Impact Fund screener virksomheder for at beslutte, om der skal investeres i en given virksomhed, anvendes først best-in-class screening og dernæst en række andre minimumskriterier. For eksempel fravælges virksomheder, der beskæftiger sig med våbenproduktion, atomkraft, miljøskadelige stoffer osv. Desuden stiller Triodos krav til, at virksomheder ikke kan sættes i forbindelse med korruption, menneskerettighedskrænkelser, lovovertrædelser, forurening, dyreforsøg, genmanipulation og industrielt landbrug (der er over 100 forskellige indikatorer).

Gennemsigtighed

Triodos Investment Management arbejder for en høj grad af gennemsigtighed i investeringsuniverset, hvorfor du altid kan følge med i, hvilke virksomheder, der indgår i porteføljen. Du kan se porteføljen her.

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Triodos Pioneer Impact Fund ligger i kategorien gul:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele. Læs mere om risikomærkningen her.

Central Investorinformation - akkumulerende

Triodos Pioneer Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.

Triodos Pioneer Impact Fund er en Svanemærket investeringsfond. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.