Triodos Renewables Europe Fund

Investeringer i Triodos Renewables Europe Fund nedbringer CO2-udledningen ved at bidrage til ny vedvarende energiproduktion. Samtidig giver investeringen mulighed for et stabilt afkast til dig.

Konkret investerer fonden i produktion af vedvarende energi i Europa i form af solcelleanlæg og vindmøllleparker. Du bidrager således direkte til at forøge mængden af vedvarende energi i Europa.

Fakta om Triodos Renewables Europe Fund

  • Investerer i vedvarende energi
  • Bidrager aktivt til at reducere CO2 udslippet
  • Bredt sammensat portefølje
  • Investerer udelukkende i anerkendt teknologi
  • En såkaldt impact investment, der har direkte miljømæssig påvirkning, samtidig med at det giver et balanceret afkast

Du kan læse mere om Triodos Renewables Europe Fund på Triodos' hjemmeside.

Afkast

Triodos Renewables Europe Fund er tilrettelagt som en langsigtet investering, som du typisk skal beholde i 5-15 år for at få et fornuftigt afkast. Afkastmålet er 4-6% p.a. målt over en 10 årige periode. Afkastmålet er udtryk for et forventet afkast, men ikke et garanteret afkast.
 
Se den aktuelle kurs her

Se fakta og afkastudvikling for Renewables Europe Fund på Triodos' hjemmeside under fanen Performance. 

Gennemsigtighed

Triodos Investment Management som administrerer Triodos Renewables Europe Fund arbejder for en høj grad af gennemsigtighed i investeringsuniverset, hvorfor du altid kan følge med i, hvilke virksomheder og projekter, der indgår i porteføljen. Du kan se porteføljen på Triodos’ hjemmeside

Risikomærkning

I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Triodos Renewables Europe Fund ligger i kategorien rød:
Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at tabe mere end indskuddet ved investeringen, eller produkttyper, som kan være vanskelige at gennemskue. Blandt eksemplerne er unoterede aktier og pantebreve.
OBS! Ved Triodos investeringsprodukter i denne kategori er der ikke mulighed for at tabe mere end det investerede beløb. Læs mere om risikomærkning

Central investorinformation