Compliance- og hvidvaskansvarlig til Merkurs hovedkontor i København

Ønsker du et selvstændigt ansvarsområde i en lille organisation, hvor du har mulighed for indflydelse? Er du klar til at gribe udfordringen med at opbygge en central juridisk funktion fra bunden og tage ansvar for at styrke og udvikle vigtige områder som compliance, hvidvask og implementering af den nye persondataforordning?

Merkur er Danmarks førende værdibaserede pengeinstitut, som gennem de senere år har oplevet markant vækst i forretningen. Som følge deraf har Merkur behov for at styrke centrale funktioner og løfte dem til et nyt niveau.

Du tilbydes

I Merkur arbejder vi med et værdigrundlag, der er unikt for den danske banksektor. Samfundsansvar er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os, både i forhold til hvordan vi møder kunder, og hvordan opgaverne løses.

Som den kommende Compliance- og Hvidvaskansvarlig får du en central placering i organisationen med direkte reference til den administrerende direktør. Du får selvstændige ansvarsområder og mulighed for at sætte dit præg på stillingen, som er nyoprettet. Derudover får du ledelsesansvar for en hvidvaskmedarbejder, der til dagligt arbejder fra Merkurs kontor i Aalborg.

Dine primære opgaver og ansvarsområder vil være:

  • Ansvar for at samle, udbygge og formidle den nødvendige viden inden for compliance, hvidvask og beskyttelse af persondata
  • Ansvar for at rådgive og bistå Merkurs ledelse i forhold til sikring af at lovgivning, markedsstandarder og interne retningslinjer overholdes
  • Sikring af behørig dokumentation for, at Merkur opfylder kravene i den lovgivning, Merkur er underlagt som pengeinstitut, samt internt besluttede retningslinjer
  • Assistance i forbindelse med implementering af interne og eksterne regler, herunder bidrag til processen omkring ajourføring af forretningsgange samt vejledning af Merkurs medarbejdere i, hvordan gældende regler omsættes til praksis
  • Ansvar for løbende rapporteringer til Merkurs direktion og bestyrelse samt for relevante
    indberetninger til offentlige myndigheder
  • Klageansvarlig for Merkur

Din profil

Du har en relevant akademisk baggrund (cand .jur. eller cand.merc.jur.) og har erfaring inden for compliance i den finansielle sektor. Du har kendskab til hvidvaskområdet og er indstillet på at tage ansvar både for dette område og for Merkurs efterlevelse af persondataforordningen.

Det forventes desuden, at du arbejder selvstændigt med høj kvalitet, og at du er en udpræget holdspiller, der kan samarbejde og finde løsninger med blik for helheden. Du deler gerne din viden med andre og evner at omsætte kompliceret specialviden til klar tale. Ikke to dage er ens, så du skal kunne trives i en hverdag, der ikke altid kan planlægges. 

Søg stillingen

Signium varetager rekrutteringsprocessen på vegne af Merkur. Send derfor din ansøgning og CV til Per Schjølin på per.schjoelin@signium.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Per Schjølin på tlf. 20 94 49 01 eller via e-mail.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om Merkur eller du kan følge os på Facebook.

Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab. Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står på kontoen.

Læs om alle vores udlån på
minepengegørgavn.dk