Risikoansvarlig i Merkur

Ønsker du et selvstændigt ansvarsområde i en lille organisation, hvor du har mulighed for fleksibilitet og indflydelse?

Merkur er Danmarks førende værdibaserede pengeinstitut, som gennem de senere år har oplevet markant vækst i forretningen, hvilket blandt andet betyder, at vi har behov for at styrke vores risikofunktion. Da vores nuværende risikoansvarlige ønsker at gå på pension, søger vi en fagligt velfunderet medarbejder, der har lyst til at tage ansvar for videreudviklingen af Merkurs risikofunktion.

Du tilbydes

Som risikoansvarlig får du en central rolle i organisationen. Du refererer i det daglige til vores økonomichef, men rapporterer som risikoansvarlig direkte til Merkurs bestyrelse og direktion.

Dine primære opgaver og ansvarsområder vil være:

  • At have det samlede overblik over Merkurs risikoeksponeringer og på baggrund heraf at vurdere, om der styres betryggende i forhold til disse. Dine vurderinger rapporteres til Merkurs direktion og bestyrelse.

  • Sikre at alle væsentlige risici identificeres, måles og håndteres korrekt i hele organisationen.

  • Deltage i processen når Merkurs risikostrategi fastlægges. Herunder får du fast hørringsret forud for væsentlige beslutninger, der påvirker risikobilledet.

  • Selvstændigt at tage initiativ til risikoanalyser, samt aktivt at opsøge ekstern viden, der kan medvirke til at belyse Merkurs risikobillede.

Det er en stilling med mange udviklingsmuligheder, og du vil selv få mulighed for at præge dine opgaver alt efter hvilke faglige kompetencer og interesser, du byder ind med. Udover opgaverne som risikoansvarlig vil du skulle bidrage til opgaver i Merkurs økonomifunktion. Det kan eksempelvis være virksomheds- og brancheanalyser, validering af modeller og udviklings- og driftsopgaver i forhold til den almindelige økonomi- og kreditrapportering.

Merkurs økonomifunktion har til huse i vores afdeling i Aalborg, som ligger centralt i byen.

Din profil

Du har en relevant akademisk baggrund (cand. oecon/polit. eller cand. merc.) og har erfaring fra den finansielle sektor.

Du har veludviklede analytiske kompetencer, er god til at danne dig overblik over data, og er tryg ved at prioritere din indsats i forhold til, hvad der er vigtigst. Kendskab til SAP BO og/eller SAS er en stor fordel.

Du evner at kommunikere tydeligt i både skrift og tale.

Det forventes, at du som risikoansvarlig arbejder selvstændigt, og at du er konstruktiv i samarbejdsrelationerne både internt i afdelingen og ud i organisationen.

Søg stillingen

Hvis du kan se dig selv som risikoansvarlig i Merkur, så send din ansøgning her. Du er også velkommen til at sende din ansøgning pr. mail til ansogning@merkur.dkBemærk dog, at fremsendelse af e-mails med personfølsomme oplysninger sker på eget ansvar. 

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2019, men vi afholder ansættelsessamtaler løbende, hvorfor stillingen kan blive besat inden ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Lars Pehrson på telefon 62 65 67 00.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læs mere om os her på hjemmesiden eller på vores facebookside 

Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab. Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står på kontoen.

Læs om alle vores udlån på
minepengegørgavn.dk