Årsregnskab 2018: Merkur er godt rustet til de kommende år

2018 blev et vigtigt overgangsår for Merkur. Vi er tilbage i sorte tal, den store organisationsændring fra 2017 er nu gennemført og er begyndt at virke. Vi er godt i gang med omstillingen til en mere opsøgende og kundefokuseret kultur, der skal styrke såvel indtjening som kundetilfredshed. På mange områder har vi skabt et rigtig godt afsæt for de kommende år.

Overskud

Resultatet for 2018 blev et overskud på 3,1 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende, men en væsentlig forbedring i forhold til sidste års underskud. Det er især vigtigt for Merkur, at andelshaverne igen får et positivt, om end beskedent, afkast for året. Derudover er det glædeligt at kunne konstatere en fremgang i vores basisindtjening.

Stor interesse for bæredygtighed i banksektoren

Årets nettotilgang af nye kunder blev på 4.479, og vi nåede ved årets udgang op på 34.367 kunder – en vækst på 15%.
Flere skandaler i banksektoren i 2018 har uden tvivl medvirket til, at bankkunderne nu mere end nogensinde før efterspørger en samfundsorienteret tilgang til bankdrift. Helt konkret har Merkur mærket dette ved et stærkt stigende antal henvendelser fra kunder, som ønsker at skifte til Merkur.

Styrket kapitalgrundlag og overdækning

Gennem 2018 er andelskapitalen vokset med 13,5 mio. kr. og vi har rundet 7.000 andelshavere. Vi er meget glade for den tillid og opbakning, vi har fået fra alle nye og eksisterende andelshavere. Dertil kommer tilførsel af ansvarlig lånekapital på 7,5 mio. kr., således at Merkur styrkede sit kapitalgrundlag med i alt 21 mio. kr. i 2018.

Overdækningen i forhold til det samlede kapitalkrav er 5% ved årets udgang, hvilket svarer til det mål, andelskassen har fastsat. For 2019 forventes kapitaloverdækningen fastholdt, samtidig med, at nye kapitalkrav indfases. Vi kan allerede fra begyndelsen af 2019 se gode takter ift. andelstegningen. I årets to første måneder er der tilført ny andelskapital for netto 3,3 mio. kr.

Endelig ventes salget af Sparinvest at give Merkur en ekstraordinær indtægt i størrelsesordenen 3-4 mio kr.

Nyt bestyrelsesmedlem med lang bankerfaring

Endnu en positiv nyhed fra begyndelsen af året er, at vi har kunnet byde velkommen til norske Hilde Kjelsberg som nyt bestyrelsesmedlem. Hilde er kreditchef og direktionsmedlem i Den Nordiske Investeringsbank (NIB), som finansierer projekter, der bl.a. fremmer begrænsning af forurening, bedre ressourceudnyttelse og bekæmpelse af klimaforandringerne. Hilde har mere end 25 års erfaring fra international finansiering, både fra forretningssiden samt fra analyse og kredit/risikofunktioner.

Om sit kommende virke i Merkurs bestyrelse siger Hilde Kjeldsberg:
”Jeg synes, det er mest spændende at arbejde med ”banking”, når banken har et formål. Værdigrundlaget i Merkur er i høj grad sammenfaldende med NIB, og jeg ser frem til arbejde videre med projekter, som bidrager positivt til miljøet og en bæredygtig samfundsudvikling. Jeg har lang erfaring fra bank og finans med hovedvægt på kredit og risikostyring og håber med min baggrund at kunne bidrage bredt til bestyrelsens arbejde og Merkurs succes i fremtiden.”

Du kan hente Merkurs årsrapport og andre finansielle rapporter her.