Ændring af Almindelige Forretningsbetingelser og Vilkår for Betalingskonti

Merkur ændrer Forretningsbetingelserne. Formålet med ændringerne, der træder i kraft den 1. april 2015, er at gøre betingelserne enklere og mere overskuelige.

Merkur ændrer Forretningsbetingelserne. Formålet med ændringerne, der træder i kraft den 1. april 2015, er at gøre betingelserne enklere og mere overskuelige. Enkelte steder ændres indholdet også.


De vigtigste ændringer er:

  • Ændring af renter og gebyrer slås sammen i én bestemmelse, og Merkurs pligt til at give individuel besked om rente¬æn¬dring på lån én måned, før det træder i kraft, bortfalder. Varsel ved annoncering i dagspressen er stadig 1 måned, medmindre det skyldes udefrakommende forhold
  • Varsel om indførelse af nye priser i eksisterende aftale¬for¬hold reduceres fra 6 til 3 måneder
  • Merkur forbeholder sig ret til at foretage tv-overvågning af lokalerne af sikkerhedsmæssige årsager
  • Merkur forbeholder sig ret til at få for¬skellige beløb refunderet, f.eks. skatter afholdt på kundens vegne
  • Ny terminologi for gebyrer, som i stedet betegnes priser
  • Ændring af forretningsbetingelserne kan ske med 2 måneders varsel i stedet for som nu med 3 måneders varsel
  • Det indledende afsnit om særlige forhold i Merkur er moderniseret, men indholdet er det samme.

Har du betalingskonti, vil du senere også modtage et brev i netbank, e-boks eller almindelig post om ændringerne for betalingskonti.

Du har ret til at opsige dine betalingskonti i Merkur straks og vederlagsfrit, inden ændringerne træder i kraft den 1. april 2015. Ellers vil vi anse ændringerne som godkendt.

Du kan finde de nye forretningsbetingelser og Vilkår for Betalingskonti her:
Privatkunder
Erhvervskunder