Ændring i Merkurs direktion

Merkurs bestyrelse og Forretningsdirektør Jan Klarbæk er blevet enige om at stoppe samarbejdet, hvorfor Jan Klarbæk forlader sin stilling i Merkur Andelskasse. 

Bestyrelsen takker Jan Klarbæk for hans indsats for Merkur. Indtil Merkur har fundet en ny forretningsdirektør, varetages Jan Klarbæks opgaver af den øvrige direktion.