Ændring i Merkurs direktion

Som led i en omstrukturering har Asbjørn Andersen efter aftale med Merkurs bestyrelse valgt at forlade sin stilling som direktør i Merkur Andelskasse.

Asbjørn Andersen har ydet en stor indsats og bidraget til Merkurs udvikling gennem de otte år, han har været med i direktionen. Vi har været glade for denne indsats og ønsker Asbjørn alt vel fremover.

Merkurs kreditchef Jan Klarbæk er indtrådt i Merkurs direktion som konstitueret direktør.